Utöver de flertalet lättnader som regeringen aviserat för den asylrelaterade invandringen meddelar man nu att även antalet så kallade kvotflyktingar ska ökas till 6 400 i år. Avslöjanden visar att korruption förekommit inom FN:s flyktingorgan UNHCR där kvotflyktingplatser säljs till personer från den välbärgade afrikanska medelklassen som inte är utsatta men vill ha en biljett till västvärldens välfärdssamhälle.

Motiveringen till att regeringen nu ger Migrationsverket i uppdrag att resa ned till bland annat Afrika för att i samarbete med UNHCR hämta ytterligare migranter till Sverige är att corona-pandemin har lett till att färre kvotflyktingar kunnat transporteras hit förra året. Det uppger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket med ansvar för flyktingkvoten, i en kommentar till SvD och vänder sig mot att det skulle vara fråga om en utökning.

Det praktiska ansvaret att ta hand om de ytterligare kvotflyktingarna faller på kommunerna. Men enligt Ekblad ska det inte vara något problem eftersom den allmänna asylrelaterade invandringen enligt honom gått ned.

Samtidigt har Sverige redan innan den nu aviserade höjningen kraftigt ökat mottagandet av kvotflyktingar från 1 900 innan 2015 till 5 000 per år. Siffran ska ställas i relation till att det totala antalet kvotflyktingar som tas emot av västvärldens länder gått i motsatt riktning, det vill säga har minskat från 64 000 2019 till 23 000 förra året. Av dessa ska Sverige alltså ta emot mer än en fjärdedel. Bara USA, med 330 miljoner invånare, tar emot fler kvotflyktingar än Sverige.

LÄS ÄVEN: UNHCR säljer flyktingplatser till välbärgade afrikaner

Det är UNHCR som väljer vem som kvalificerar sig som kvotflykting och får ett nytt liv i väst på mottagarlandets skattebetalares bekostnad. Tanken är att det ska vara de mest utsatta i flyktingläger som träffas av privilegiet. Korruption har emellertid avslöjats inom FN-organet där de åtråvärda kvotplatserna säljs till personer som inte befinner sig i en utsatt situation men vill till väst.

Samhällsnytt har tidigare rapporterat om den tyska tidningen Sterns avslöjanden om hur anställda på UNHCR förfalskar kvotflyktingdokument åt sådana personer och för detta tar motsvarande 25 000 kronor i betalning. Många av köparna uppges tillhöra en relativt sett välbärgad afrikansk medelklass som dock genom att ta sig till väst vill göra en ytterligare klassresa.

Bland de 6 500 som i år hämtas till Sverige av Migrationsverket återfinns syriska medborgare som idag befinner sig i bland annat Jordanien, Libanon, Turkiet och Nordafrika. En stor andel av kvotflyktingarna är också hemmahörande i Sydsudan, Sudan, Somalia, Kongo och Eritrea.