Talibanerna står vi Kabuls portar och rapporter kommer om att landets nuvarande regering kommer att avgå – presidenten har redan lämnat landet – och överlämna makten för övergång till ett shariastyrt emirat. Vid en pressträff på söndagen meddelade den svenska regeringen att man nu öppnar dörrarna till Sverige för ytterligare ett stort antal afghaner.

Med anledning av händelseutvecklingen i Afghanistan höll den svenska regeringen klockan 15 på söndagen en pressträff. I den deltog utrikesminister Ann Linde (S), justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och på distans försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Fortsatt svenskt miljardbistånd även under talibanstyre

Utrikesminister Ann Linde upprepade det besked hon tidigare gett om att svenska miljarder i skattekronor ska fortsätta att överföras till Afghanistan i bistånd. Linde utryckte förhoppningen om att ”inte en krona” ska hamna i talibanregimens händer men kunde inte precisera hur det ska säkerställas.

Hon uttryckte samtidigt förvåning över att talibanerna har ett så stort stöd hos befolkningen att man så här snabbt och utan några egentliga strider kan ta makten över landet. Det 300 000 man starka afghanska försvaret har enligt rapporterna inte heller varit motiverat att stoppa talibanerna.

LÄS ÄVEN: Ann Linde: Miljardbistånd till Afghanistan fortsätter även om talibanerna tar makten

Hundratals svenskar och svenskanställda afghaner flygs till Sverige

Med anledning av maktövertagandet evakuerar Sverige nu samtlig svensk ambassadpersonal. Ambassadverksamheten ska i stället bedrivas på distans från Sverige. Men alla personer som på något sätt haft uppgifter i landet kopplade till Sverige ska också flygas till Sverige.

Hur många det totalt rör sig om förklarade utrikesministern är en hemlig uppgift som inte lämnas ut till media. Hultqvist kunde dock berätta att bara den andel av dessa som har kopplingar till det svenska försvaret utgör cirka 300 personer.

LÄS ÄVEN: Dags för de afghanska unga männen att resa hem och försvara sitt land?

Tak och krav i kvotflyktingsystemet tas bort

Trots att ingen av dessa arbetat för Sverige sedan 2015 ska de och deras familj och släktingar ändå erbjudas uppehållstillstånd i Sverige. Den svenska utlänningslagen medger inte detta men regeringen meddelade på pressträffen att man tidigare på söndagen haft ett snabbinkallat möte där man beslutat genomföra ändringar i reglerna för kvotflyktingsystemet.

Genom en ändamålsglidning ändras nu dessa så att den övre gränsen för hur många kvotflyktingar Sverige ska ta emot tas bort. Även kravet på att en kvotflykting ska tillhöra de allra mest utsatta och befinna sig på flykt i tredje land avskaffas.

Morgan Johansson: ”De som var emot utvisningsstopp har anledning att ångra sig”

Morgan Johansson antydde också att dörrarna in till Sverige kan komma att öppnas på vidare gavel framöver beträffande afghanska migranter medan de ut från Sverige för afghaner utan asylskäl ska vara fortsatt stängda i enlighet med det beslut som Migrationsverket för en tid sedan fattade.

I svar på en fråga från Aftonbladet spekulerade Johansson i att andra partier som då motsatte sig utvisningsstoppet sannolikt nu har anledning att ångra sig.

Migrations-/justitieministern angav ingen siffra på hur många migranter man räknar med kan komma att anlända från Afghanistan och som på grund av Migrationsverkets beslut inte kan skickas tillbaka oavsett de har asylskäl eller inte.

LÄS ÄVEN: 7 000 afghaner får stanna i Sverige – Migrationsverket stoppar ALLA utvisningar till Afghanistan