EU-kommissionen har sedan 2014 rankat medlemsländernas nivå av digitalisering, en lista som Sverige sedan start legat på andra eller tredje plats vid varje mätning. I fjol föll dock Sverige ned från pallplats och passerades av Nederländerna. I år toppas listan av Finland, tätt följt av Danmark. Nederländerna ligger kvar på tredjeplatsen och Sverige hamnar återigen på fjärde plats.

Det Digitala ekonomi- och samhällsindexet (DESI) indelas i fyra huvudkategorier. Sverige samlade fjärdeplats grumlas av att vi ligger långt efter EU:s genomsnitt i kategorin ”uppkoppling”. Åtkomsten till 5G i befolkade områden är i Sverige endast 18 procent medan EU-snittet ligger på 66 procent.

LÄS ÄVEN: Moderaterna: Regeringen ljuger om Sveriges elpriser

Stora skillnader EU-länderna emellan

EU-kommissionens redogörelse visar att Sverige, under ledning av Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S), har haft det svårt att tillsätta lediga tjänster inom informations- och kommunikationsteknologisektorn. Europaportalen skriver att anledningen till att Sverige trots allt hamnar förhållandevis högt upp på listan delvis beror på att svenska företag i allt större utsträckning använder befintlig och ny teknik.

Takten som EU-länderna digitaliseras har börjat jämnas ut länderna emellan, skriver kommissionen i rapporten, men skillnaderna är fortfarande stora. DESI-indexet har en 100-gradiga skala, Finland uppnår 70 poäng medan Rumänien, som ligger sist, ligger på 30 poäng. Italien, Polen och Grekland uppges under de senaste fem åren ha förbättrat sina resultat ”betydligt”.