Inte sedan Bosnienkriget 1994 har Sveriges flyktingkvot varit så stor. Hos UNHCR välkomnar man Sveriges stora mottagning.

Parallellt med den stora asylinvandringen är Sverige ett av de länder som tar emot flest kvotflyktingar.

Sedan 2016 har den årliga svenska kvoten ökat från 1 900 till 5 000, vilket gör Sverige till det nu tredje största mottagarlandet.

Liksom 2017 ligger fokus på Syrien för det svenska mottagandet, men även Öst- och Nordafrika.

2018 bedömer UNHCR att Sverige kommer att ligga kvar på tredjeplatsen.

– UNHCR, FN:s flyktingorgan, välkomnar att vi fortsätter att utöka den svenska flyktingkvoten. Det är särskilt angeläget nu när fler människor än någonsin – 1,2 miljoner – behöver vidarebosättning i ett annat land, säger Oskar Ekblad, sektionschef på Migrationsverket.

2016 sattes rekord i vidarebosättningen med 126 000 personer varav USA, Kanada och Australien tog emot 90 procent.

2017 minskade antalet då USA beslutade att skära ned på sitt mottagande. I Kanada har man dock beslutat att öka sitt.