➤ Djurens rätt gör gemensam sak med vissa fackföreningar och utestänger Sverigedemokrater från förtroendeuppdrag med hänvisning till organisationens värdegrund.

Då Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof i veckan berättade att han kontaktats av flera upprörda partimedlemmar som hävdar att Sverigedemokrater portas från förtroendeuppdrag i Djurens rätt, svarade organisationen att detta stämmer.

Då Jomshof frågar ifall organisationen då inte har några problem med att ta emot donationer från Sverigedemokrater, blir svaret att ”Ang. gåvor så är det upp till givaren att välja vilken organsation de vill ge ett bidrag till”.

Jomshof frågar även ifall Djurens rätt tror att djur i behov av stöd och hjälp bryr sig om vilket parti deras välgörare röstar på; ”Det tror vi inte, men det handlar också om hur vi tror att vi på bäst sätt skapar en framtida djurvänligare värld”.

Beslutet från riksstämman lyder:

Förmiddagen ägnades stor del åt två motioner: om hur Djurens Rätt ska förhålla sig till partiet Sverigedemokraterna och om råttgift. Den första ägnades det mest tid åt och åsikterna var många, om än mer i detalj än i sak. Omröstningen gick på förbundsstyrelsens linje, som menade att mycket av det som det yrkades på i den lagda motionen redan gäller inom organisationen. Djurens Rätts ställningstagande omformulerades av stämman och lyder nu enligt: ”Djurens Rätt är en inkluderande, demokratisk och politiskt obunden antivåldsrörelse. Vi delar inte några värderingar med ideologier, partier och föreningar som kan förknippas med rasism, nazism, främlingsfientlighet eller andra extrema åsikter som strider mot Djurens Rätts värdegrund.” Det togs också beslut om att ett förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna inte är förenligt med ett samtida förtroendeuppdrag i Djurens Rätt.

I Sverigedemokraternas djurskyddspolitik ingår som enda parti förslaget om att inrätta en särskild så kallad djurpolis.

Djurens rätt beskriver sig själva som ”Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation” och hävdar att man ”är partipolitiskt obundna och arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv”.

I en artikel från 2015 berättar en avhoppare från organisationen om hur ”en radikal veganfalang toppstyr det som är Sveriges största djurskyddsorganisation med över 30 000 medlemmar”.