Med sju månader kvar till valet presenterade Sverigedemokraterna och partiledare Jimmie Åkesson på torsdagen partiets valplattform.

Nyligen aviserade SD att när övriga partier, och Moderaterna i synnerhet, nu har tagit efter partiets politik på punkt efter punkt kommer nästa strid på området migration att handla om återvandring.

– Vi ska tvinga fram de andra partierna på den banan, sa Åkesson på onsdagen.

LÄS MER: SD: Gör Migrationsverket till ett återvandringsverk – invandrare ska återvända till länder ”där de bör bo”

I ett dokument listar man partiets ståndpunkter på ett antal områden, bland annat sjukvårdspolitik, sammanhållning, migrationspolitik, kriminalpolitik, äldrepolitik, EU, försvaret och nordiskt samarbete.

”Sverige är idag ett kluvet land, kluvet mellan invandrare och svenskar, stad och land, äldre och yngre”, skriver man angående sammanhållningen partiet menar regering efter regering har förstört.

För att få rätsida på detta vill man bland annat införa en medborgarplikt där samtliga medborgare utöver värn- eller civilplikt också förväntas delta i samhällsnyttiga uppgifter, till exempel inom ramen för grundskoleutbildningen och öka medborgarskapets betydelse genom att stärka kopplingen till rättigheter, såsom tillgång till de generella välfärdssystemen.

När det gäller migrationspolitiken vill man modernisera asylrätten. Detta ska man åstadkomma genom att förändra asyllagstiftningen så att Sverige endast ska ta emot asylsökande från våra grannländer och stoppa allt asylmottagande så länge Sveriges närområde är säkert.

Andra åtgärder på området är skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring med kontroller av släktskap, skärpta krav för att bli svenska medborgare, möjliggöra återkallelser av medborgarskap som beviljats på felaktiga grunder, bidra till återvandring, ge polisen bättre resurser för att eftersöka illegala invandrare och koppla uppehållstillstånd till tydliga grunder och återkalla detta om grunden inte längre kvarstår.

Kriminalpolitiken vill man effektivisera med breda straffskärpningar, obligatorisk utvisning av grovt kriminella utlänningar med möjlighet att återkalla medborgarskapet vid terrorbrott, se över möjligheten att hyra fängelseplatser i andra europeiska länder för livstidsdömda och utländska medborgare, höjda anslag och löner till polisen och återuppliva beredskapspolisen.

Några andra förslag är:

– Lagstifta om ett undantagslöst förbud mot barnäktenskap och månggifte

– Krafttag mot sexualbrottslighet genom rejält skärpta straff, möjliggöra för offentliga register av vissa sexualbrottsdömda och stärka polisens arbete med att säkra och spara DNA-bevis, motverka hedersförtryck genom en särskild brottsrubricering för hedersrelaterad brottslighet

– Förbjuda könssegregering i offentlig verksamhet

– Stärka vården av könsstympade och förbjuda icke-medicinskt betingad omskärelse av minderåriga

– Istället för genusteorier och kvotering genomföra verkliga förbättringar av arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken genom bland annat ökad rätt till heltid och slopade delade turer

– Verka för generös internationell flyktinghjälp i närområdet, stödja återuppbyggnad av infrastruktur i krigsdrabbade områden och bidra generöst till frivilligt återvändande av
flyktingar

– Avveckla biståndet till korrumperade organisationer som Islamic Relief och den palestinska myndigheten

– Genomföra en ny folkomröstning om EU-medlemskapet, ta strid mot den höga EU-avgiften och genomföra en radikal sanering av EU:s budget, säkra ett permanent svenskt nej till Euron och bankunionen för skydda svenska skattebetalare mot att tvingas finansiera kollapsande europeiska banker

– Bekämpa tiggeri och europeisk människohandel

– Utöka militärens möjligheter att bistå polisen vid vissa typer av insatser

– Säkra det svenska kulturarvet genom generella anslagshöjningar för vård och utveckling av vårt kulturella arv, införa kulturarvs-ROT och stärka den statliga kulturarvsfonden

– Verka för en gemensam nordisk yttre gränsbevakning, ett fördjupat nordiskt samarbete mot radikalisering, terrorism och terrorresor och ett fördjupat nordiskt försvars- och säkerhetssamarbetet