Sveriges bruttonationalprodukt backade med 0,8 procent under andra kvartalet jämfört med det första. Enligt SCB förklaras nedgången framför allt av minskad varuexport och lagerinvesteringar.

Minskningen kan jämföras med en tillväxt på 0,6 procent i första kvartalet.

– BNP tyngdes av nedgångar inom flera komponenter andra kvartalet, såsom en svag nettoexport och minskade lagerinvesteringar. Hushållens konsumtionsutgifter minskade för fjärde kvartalet i rad, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

LÄS ÄVEN: Ekonom: Lågkonjunkturen är här och blir långvarig

Nyligen meddelade också Konjunkturinstitutet att man ser framför sig en tyngre lågkonjunktur än väntat.

”I år går svensk ekonomi in i en lågkonjunktur som beräknas sträcka sig under nästa år”, skrev KI i ett pressmeddelande.

KI tror också på en högre styrränta i år, fyra procent, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med förra prognosen.