På flera håll i landet har attacker genomförts mot fornminnen och andra kulturarvsplatser. Det är oklart om det rör sig om vanlig vandalisering, gravplundring eller har politiska kopplingar till den senaste tidens rasidentitära Black Lives Matter-attacker mot bland annat statyer av historiska svenska berömdheter.

Vid vattentäktsskyddade Bornsjön I Salem i södra Stockholm har en 3000 år gammal grav vandaliserats. Ett stort antal stenar i gravröset har vräkts bort.

Den lokala hembygdsföreningen som har ett översynsansvar för fornminnena vet inte exakt när vandaliseringen begåtts, bara att det skett den senaste månaden.

LÄS ÄVEN: Carl von Linné-staty vandaliserad i Lund – polisen ointresserad

Arkeologen Sven-Gunnar Broström kallar i en kommentar till lokaltidningen Mitti förstörelsen för ”ett brott mot kulturarvet” och händelsen har också polisanmälts som ett sådant av Carina Örneklint Berg, arkeolog på länsstyrelsen.

– De har varit målmedvetna. Det här är inget pojkstreck. De har jobbat i ett par timmar med att få undan alla stenar, konstaterar Broström.

Hembygdsföreningen tror att det kan vara gravplundrare som varit i farten, en teori som Broström dock ställer sig tveksam till då inga värdeföremål i metall bör finnas bevarade efter så lång tid i jorden utan har upplösts.

Andra motiv kan samtidigt inte uteslutas då en rad kulturminnesmärken, bland annat statyer av berömda historiska svenskar, under samma tid vandaliserats av aktivister kopplade till den våldsbejakande marxistiska och rasidentitära rörelsen Black Lives Matter.

Länsstyrelsen har varit på platsen för att inspektera skadorna. I området finns ett flertal gravrösen som kan vara i farozonen att gå samma öde till mötes.

Även om stenarna läggs tillbaka kan röset inte återställas helt till hur det såg ut innan vandaliseringen.

– Det här har legat orört i 3 000 år. Många stenar var täckta med mossa. Nu kommer det att synas att någon gjort åverkan på gravröset, förklarar Broström.

Ingen person har gripits för brottet som om det rubriceras som grovt kan ge upp till fyra års fängelse.

***

På Gotland har Galgberget i Visby utsatts för vandalisering. Även här har stenar vräkts bort från murverket.

Platsen har stor historiskt värde då den är den enda bevarade galgbacken i Norra Europa. Kulturminnesmärket är också en stor turistattraktion som lockar tusentals besökare varje år.

Upptäckten gjordes av Länsstyrelsen vid en inspektion av platsen. Också här blir det svårt att helt återställa eftersom man inte är säker på vilka stenar som legat var.

Även den händelsen är polisanmäld. Polisen har dock för närvarande inga misstänkta för brottet och det är oklart hur stora utredningsresurser som allokerats för att nå spaningsresultat.

Therese Lindström som är arkeolog på Länsstyrelsen säger i en kommentar till SR P4 Gotland att hon ser allvarligt på händelsen.

– Det är alltid allvarligt att göra åverkan på vårt kulturarv. Det är ju allas vår fornlämning som man har gjort åverkan på och i det här fallet medvetet.

Nyligen vandaliserades även flera av Gotlands berömda raukar. Någon eller några hade sprejat ned dem med förortsgraffiti. Inte heller där har förövarna kunnat lokaliseras.