Förra torsdagen rapporterade P4 Uppland – Sverige Radios lokala redaktion i Uppsala – om det omdiskuterade islamistiska centret som planeras i det utsatta området Stenhagen. För nyheten intervjuades P4 Akmal Hyder – en av personer som driver projektet, som bland annat uttryckte att homosexualitet inte är tillåtet samt vägrade att svara på frågan om det ska vara straffbart. Några timmar efter publiceringen dolde statsradion de uppseendeväckande citaten.

Citatet som togs bort såg ut så här:

”Samtidigt förklarar Hyder att han anser att homosexualitet inte är tillåtet. När vi frågar om han tycker att homosexuella handlingar ska vara straffbara, som i flera länder i Mellanöstern, vill han inte svara.

– Måste du ställa den frågan. Det här är personliga saker. Jag kan inte kommentera det.”

Frågan om huruvida Dawastiftelsen som driver projektet är islamistisk och extrem var en del av debatten om det framtida islamistiska centret i Stenhagen. Därför framstår uppgifter om föreståndarnas åsikter i grundläggande frågor som rör mänskliga rättigheter och västerländska värderingar som centrala i rapporteringen om centret.

Journalisten Mattias Pleijel som gjort reportaget och intervjun bekräftar det inträffade i en telefonintervju till oss:

– Våra texter ska vara så väldigt korta numera… och det togs bort av desken (webbredaktör – anm.). De tyckte att jag skrev för långt helt enkelt. Det fanns ingen tanke mer än så.

Om man tittar på andra nyheter på P4 Uppland så är en del av dem betydligt längre än den texten, så det verkar att det ändå går att få med mer uppgifter och detaljer i en nyhetsartikel på webben?

– Absolut, men det har vi haft länge… Vissa ska vara längre, andra ska vara kortare, och de försöker just nu att skriva kortare så att folk ska gå in och lyssna på ljud. Vissa texter kortas, andra – inte. Men jag kan försäkra dig att det aldrig var tanke att ta bort något av censurskäl…

Man kan tycka att de borttagna citaten är uppseendeväckande och har ett stort nyhetsvärde i sig. Hur kom man fram till att ta bort just de här uppgifterna som är ganska centrala här?

– Det kan jag hålla med om. Och jag kan tycka att det var synd att det togs bort… Men det är inte jag som kortar texterna.

När vi ställer frågan om vem som har till uppgift att censurera texterna hänvisar Pleijel till sin chef Tomas Magnusson. I en intervju till oss upprepar Magnusson att textversioner av nyheter kortas ner ”för att locka till ljudlyssning”:

– Vi har en uppgift att hålla oss kort i text.

De här uppgifterna har dock en central betydelse för rapporteringen om detta ämne och har ett stort nyhetsvärde. Varför har just de uppgifterna tagits bort?

– Jag vet inte varför du vill fråga om just den delen av texten.

Därför att det var just den delen av texten som tagits bort. En stor del av debatten kring det islamistiska centret handlar om huruvida personer som driver idén är islamister eller extremister. De citat som ni tagit bort i text visar ju på att en av huvudfigurerna bakom projektet har en ganska radikal världsåskådning?

– Hela nyheten finns ju i ljudinslaget så det är bara i textdelen som vi kortat ned.

Om man ändå jämför med vissa andra artiklar på er hemsida så ser man att det finns betydligt längre artiklar. Så det går alltså att publicera längre texter på P4 Uppland trots allt?

– Okej… Jag vet inte vilka texter du pratar om, men vi får så klart att titta på det och korta ned även dem…

Är det inte uppseendeväckande att ni tar bort de centrala uppgifterna i textversionen? Det är ju mest just text som delas och läses på internet och sociala medier, inte några ljudfiler?

– Det som har ett nyhetsvärde finns i våra nyhetsinslag. Vi har bara en kort sammanfattning i textform.

Under intervjun framgår det att Tomas Magnussons titel på P4 Uppland heter ”agendachef”. Enligt honom själv består hans arbetsuppgifter av att ”arbeta med journalister”.  Han kan dock inte precisera på vilket sätt detta arbete sker.

Ingår det i din agenda att främja byggandet av ett islamistiskt center i Uppsala?

– Vårt uppdrag är att bevaka aktuella händelser i samhället och belysa dem från alla möjliga vinklar.

Tycker du att ni har gjort det i detta fall?

– Ja.

Vilken agenda driver du på P4 Uppland som ”agendachef”?

– Vi driver ingen agenda. Vi har public service-regler att förhålla oss till… och det gör vi.

Under lördagen publicerade P4 Uppland en nyhet om att ordföranden för Dawastiftelsen som vill bygga det islamistiska centret är dömd för barnmisshandel. Nyheten avslöjades av Samhällsnytt i en längre artikel tre dagar innan. Men trots detta kreddar statsradion inte oss i sitt inslag. Tvärtom utger de nyheten för att vara ett eget avslöjande och inleder sitt inslag så här:

-P4 Uppland kan idag avslöja att ordföranden är dömd för att misshandla barn.

Vi uppmärksammade P4 Uppland på detta redan i lördags genom Twitter:

I morse skickade Mats Dagerlind, Samhällsnytts ansvarige utgivare, ett mejl till P4 Uppland där han påpekade att vi avslöjade nyheten tre dagar innan statsradion. I enlighet med gällande praxis bör den som publicerade uppgifterna först kreddas genom en länk. Dagerlind krävde också en förklaring på varför Sveriges Radio betedde sig på det här sättet och en rättelse i radioinslaget.

Ett svar från statsradion fick vi dock först på eftermiddagen idag. Dröjsmålet förklarades av Mattias Pleijel, journalisten bakom artikeln, med att han hunnit glömma den allvarliga anklagelsen under helgen – och påmindes igen av mejlet idag.

I mejlsvaret undertecknat ”agendachefen” Tomas Magnusson hälsar statsradion kort att den inte ”tänker diskutera” frågan med Samhällsnytt:

Mats Dagerlind kommenterar det inträffade:

– Det borde utan tvekan vara generande för statsradion med sin gigantiska budget att stjäla avslöjanden från andra nyhetsproducenter. Att de dessutom inte ens bryr sig om att ge någon förklaring utan öppet och demonstrativt bryter mot branschens praxis och journalistikens goda sed visar hur djupt deras desperation och förakt mot lyssnarna är. Att Uppsalas lokala redaktion med 27 redaktionella tjänster som försörjs av skattebetalarna inte förmår att producera nyheter på sin hemmaplan utan känner sig nödgade att stjäla från oss borde vara ett tungt argument för att lägga ned public service.

Sveriges Radios lögn om eget avslöjande fördes vidare av ett antal andra medier – däribland tidningen Aftonbladet.

LÄS ÄVEN: Så kampanjade statens television för islamistiskt center i Uppsala