➤ MEDIA Granskningsnämnden fäller SVT:s Aktuellt för att programledaren i ett inslag inte tog avstånd från vad man menar är ”ett kränkande uttalande” från Mattias Karlsson (SD).

Inslaget rörde en debatt kring säkerheten i riksdagen då Mattias Karlsson i ett sidospår menade att alliansregeringens politik möjliggjort för ”tiotusentals potentiella sexualförbrytare och terrorister” utan giltiga id-handlingar att komma in i Sverige.

Dagen därpå kom Aktuellt med en rättelse där man tog avstånd från Karlssons uttalande, som man hävdade var ”en generalisering av gruppen nyanlända flyktingar och asylsökande”, vilket ”strider mot principen om alla människors lika värde”.

Rättelsen tycks dock inte ha räckt. I beslutet skriver Granskningsnämnden att uttalandet var ”uppenbart kränkande mot personer som kommit till Sverige utan giltiga ID-handlingar” och att programledaren därför borde ha tagit avstånd från det under pågående sändning.

Inslaget strider därför mot bestämmelsen om televisionens särskilda genomslagskraft, menar nämnden som fäller SVT.