SVT bröt mot upphovsrätten när man utan tillstånd eller ersättning till tidigare SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth publicerade dennes film från den så kallade järnrörsincidenten. Det slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast och ansluter sig därmed till tidigare domar där andra medieaktörer som stulit samma film tvingats betala ersättning till Ekeroth.

SVT döms även att betala Ekeroths rättegångskostnader på cirka 190 000 kronor. Hur stort skadeståndet blir är i skrivande stund oklart.

Tvisten mellan Ekeroth och SVT har pågått sedan 2015 men trots att Ekeroth fått rätt i övriga upphovsrättsliga mål rörande den aktuella filmen har SVT vägrat betala eller ingå någon form av förlikning.

SVT gjorde felaktig lagtolkning
SVT har i stället gjort den enligt domstolen felaktiga tolkningen att stölden av filmen ska omfattas av ett undantag i upphovsrättslagen för nyhetsrapportering. SVT har av det skälet också underlåtit att uppge Ekeroth som upphovsman till filmen, vilket anses som en ytterligare kränkning av upphovsmannens rättigheter.

Ekeroths juridiska ombud Staffan Teste skriver i ett pressmeddelande att ”det är viktigt att Patent- och marknadsdomstolen slår fast att det är fel att utnyttja upphovsmännens alster när inte tillstånd finns. I dessa internettider är det väsentligt att upphovsmännens skapelser inte utnyttjas utan ersättning”.

Vill kunna fortsätta ta material utan lov
SVT Nyheters divisionschef Anne Lagercrantz är av en annan uppfattning om anser att man som stor nyhetsaktör bör ha rätt att utan tillstånd eller ersättning ta andras upphovsrättsskyddade material. I en kommentar på den egna webbplatsen säger hon att ”det är viktigt för hela branschen” att man får agera så mot små enskilda upphovsrättsinnehavare:

– Jag är väldigt bekymrad. Patent- och marknadsöverdomstolen sätter egendomsrätten framför yttrandefriheten och det tycker jag i det här fallet är fel. I det här läget var bilderna så viktiga för nyhetsförmedlingen, för att publiken skulle kunna skapa en egen bild av vad som hände.

Av kommentaren framgår inte varför SVT inte kunnat göra detta samtidigt som man inhämtade Ekeroths tillstånd, ersatte honom för bilderna och angav honom som upphovsman, något Ekeroth själv konstaterar till Samhällsnytt.

”SVT försöker klämma åt en politisk motståndare”
– Det är ett bisarrt resonemang från SVT att hävda att det står mellan antingen upphovsrätten eller yttrandefriheten. De båda går givetvis att kombinera, vilket denna dom, liksom de övriga jag vunnit, visar, säger Ekeroth.

– Tänker man ett steg längre måste man fråga sig; har de övriga domarna mot andra tidningar satt yttrandefriheten på undantag? Nej. Är det någon som krävt att de censurerar eller ändrar sin rapportering? Nej.

Ekeroth konstaterar att tidigare vunna mål visar att detta inte påverkar yttrandefriheten.

– Alla andra tidningar förlorade och fortsatte därefter som vanligt. Samma sak kan givetvis SVT göra, men de väljer istället att slösa skattebetalarnas pengar på att försöka klämma åt en politisk meningsmotståndare. För det är vad SVT:s agerande egentligen handlar om. De hade ju även chansen att förlikas, men de vill inte ens diskutera det.

Kommer att överklaga
SVT:s juridiska ombud Ulf Isaksson uppger till SVT att man kommer att överklaga domen till Högsta domstolen. Patent- och marknadsöverdomstolen har i det aktuella målet frångått sin praxis att inte möjliggöra ett överklagande, något som är mycket ovanligt.

Fick avbrytas på grund av jäv
Rättegången fick avbrytas på grund av jäv efter att det uppdagats att en av domarna är syskon till SVT-medarbetaren Fredrik Önnevall som fällts för människosmuggling och som Ekeroth och Samhällsnytt riktat kritik mot.