I ett reportage om flytten av USA:s ambassad i Israel från Tel Aviv till huvudstaden Israel skrev SVT att ”den judiska lobbyn” i USA är stark och varit pådrivande bakom beslutet. Formuleringen anmäldes till Granskningsnämnden som nu meddelar fällande beslut.

Anmälan och fällningen gäller en artikel från den 6 december förra året där SVT:s politiska kommentator Erika Bjerström skrev: ”Trump vill uppfylla sitt vallöfte och förbättra relationen med Israel som var mycket frostig under Obamas tid vid makten. Den judiska lobbyn i USA är oerhört stark och har drivit frågan [att flytta USA:s ambassad till Jerusalem] länge”.

LÄS MER: Utrikeskommentator på SVT i blåsväder efter prat om ”den judiska lobbyn”

Bakom anmälan till Granskningsnämnden står den vänsterliberalt orienterade organisationen Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) som menade att det inte finns någon åsiktsmässigt enhetlig judisk lobby och i det aktuella fallet att judar i USA kan ha olika åsikt om var ambassaden bör vara placerad.

Begreppet ”judelobby” är också vanligt förekommande i såväl den nazistiska som den muslimska antisemitiska retoriken. Det bör därför undvikas, menar man. I stället förordas uttrycker ”pro-israelisk lobby”, vilket SVT också senare ändrade till i den anmälda artikeln.

Granskningsnämnden ger anmälaren medhåll och fäller artikeln med motiveringen att ”den judiska lobbyn” inte är ett sakligt uttryck och därför strider mot det krav på saklighet. Däremot finner nämnden inte att formuleringen strider mot kravet på opartiskhet.

Enligt anmälan och Granskningsnämndens beslut ska artikeln endast ha publicerats på SVT Text. Det stämmer inte. Den publicerades (och ändrades) även på SVT:s webbplats.