Igår medverkade Anders Ygeman (S) i SVT Aktuellt. Frågan rörde nya regler för arbetskraftsinvandringen. Under intervjun påstod Ygeman felaktigt att Sverige tagit mot ”tiotusentals” från Syrien och Afghanistan. Verkligheten är dock en helt annan.

När Ygeman skulle förklara varför de nya reglerna nu införs kom han med det felaktiga påståendet att Sverige endast släppt in ”tiotusentals” från Syrien och Afghanistan.

Foto: Skärmbild SVT

Påstående ifrågasattes inte av SVT som lät Ygeman fortsätta resonemanget. Men sanningen är en helt annan.

Enligt SCB fanns år 2020 totalt 254 452 personer födda i Syrien och Afghanistan i landet: 60 858 från Afghanistan och 193 594 från Syrien. I runda slänger underdrev Ygeman antalet med cirka tio gånger.

Stor invandring i år

Fram till och med november i år har Sverige delat ut över 87 000 uppehållstillstånd. Räknar man in december kommer vi har delat ut närmare 100 000 under 2021. Det motsvarar en medelstor svensk stad, på bara ett år.

Andelen utrikes födda personer i Sverige har ökat under hela 2000-talet. Från att år 2000 ha varit 11,3 procent av befolkningen, var andelen hela 19,7 procent i slutet av 2020.