Azizullah Hosseini reste från Afghanistan till Sverige asylkaosåret 2015. Han ljög både om sina asylskäl och om sin ålder i hopp om att Migrationsverket skulle svälja att han var barn och flykting, så som myndigheten ofta gjort och gör. Men Azizullah hade otur. Stats-TV och asylaktivister som titulerar sig ’forskare’ gör nu ett försök att rädda kvar den afghanska migranten efter elva (!) avslag.

Azizullah fick i motsats till många andra sitt ärende ordentligt granskat och därmed blev det avslag på asylansökan. I stället för att återvända hem har han hållit sig kvar i Sverige och försett den svenska migrationsbyråkratin med ytterligare inte mindre än tio upprepade ansökningar om uppehållstillstånd.

När det råder minsta tveksamhet brukar ett avslag efter några turer i byråkratin som regel ändras till ett beviljande. Men Azizullahs fall är enligt myndigheterna solklart och därför har avslaget stått sig genom samtliga elva ansökningar.

Migrationsverkets presskommunikatör förklarar skriftligt för SVT att det är utrett att Azizullah ”inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige enligt någon av de prövade grunderna, dvs som flykting, alternativt skyddsbehövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter”.

Får egen artikelserie

När möjligheterna nu tycks uttömda för Azizuullah rycker skattefinansierade SVT ut i ett sista försök att så tvivel kring den svenska asylprövningsprocessen och Sveriges utlänningslag och påverka den migrationsdomstol som inom kort ska titta på ärendet.

I en serie artiklar de senaste dagarna låter man Azizullah själv och asylaktivisten Torun Elsrud med anställning på Linnéuniversitetet som engagerat sig i hans ärende tala ut. Azizullahs ärende har prövats elva gånger men vinkeln är att han ändå blivit ”orättvist behandlad” och ”lidit väldigt mycket” under asylprocessen i Sverige.

Azizullahs bärande argument för att få stanna är att han ”drömmer om en framtid i Sverige, inte i Afghanistan” i kombination med att de åtta år som han med hjälp av Torun lyckats hålla sig kvar i Sverige trots avslag bör anses ge honom anknytning hit. SVT har letat rätt på bekanta till Azizullah som menar att det är ”katastrof” att han måste resa hem till Afghanistan eftersom ”han blivit som en familjemedlem” under de här åren.

Reportagen är signerade SVT:s medarbetare Hamed Ubaidi som på svenska med kraftig brytning ramar in Azizullahs och Toruns kommentarer med redaktionella prator. Inga motröster kommer till tals i någon av artiklarna eller reportagen för att bemöta Azizullah och Torun och ge inslagen den balans som public service journalistik enligt avtal och sändningstillstånd ska ha.

Asylaktivism får forskningsanslag

SVT lyfter också fram det ’forskningsprojekt’ som Torun och tre andra universitetsanställda dragit igång för att kunna finansiera sin asylaktivistiska verksamhet med skattemedel. Projektet har de gett namnet ”Söka hopp i gränsland” och det finansieras av Linneuniversitet och Göteborgs universitet.

Det föregivna forskningsmomentet i verksamheten är att, samtidigt som man hjälper unga migranter med avslag att ändå hålla sig kvar i Sverige, pejla och nedteckna hur de mår psykiskt i sina kontakter med Migrationsverket och andra myndigheter.

Elslund berättar för SVT att hennes ’forskarteam’ via djupintervjuer med unga män som Azizullah kommit fram till att den svenska asylprocessen är ”djupt problematisk ur flera rättssäkerhetsperspektiv” och har inneburit ett stort lidande för de migranter hon och kollegorna engagerat sig i.

Mer pengar till nytt projekt

Forskningsanslagen som man fått har räckt till för att engagera sig i totalt 60 asylärenden varav 24 rört så kallade ’ensamkommande flyktingbarn’ som Azizullah. Nu är pengarna slut men Torun och de övriga i teamet har blivit lovade att få en rejäl sudd skattepengar för att i höst dra igång ett nytt ’forskningsprojekt’ av samma slag.

I det nya projektet ska man även leta reda på migranter som lämnat Sverige efter avslag för att pröva asyllyckan någon annanstans och fråga dem hur de mår psykiskt.