På lördagseftermiddagen samlades hundratals medbogare för att uttrycka kritik mot SVT. Samtidigt publicerade den skattefinansierade public service-aktören en artikel för att smutskasta kritikerna utanför tv-huset. SVT tar även hjälp av en ”expert” från Totalförsvarets forskningsinstitut (Foi) för att svartmåla de kritiska medborgarna som ett hot mot demokratin.

Det var vid klockan 16 som demonstrationen drog igång i Tessinparken på Gärdet och därefter tågade medborgarna till SVT-huset i närheten.

Bakom initiativet till demonstrationen står Pierre Tinderfjäll från Frihetsrörelsen. I början av februari arrangerande Tinderfjäll en liknande demonstration mot public service som samlade omkring tusen personer utanför tv-huset på Östermalm.

SE ÄVEN: VIDEO: Stor demonstration mot SVT och SR

På lördagen var det dags för en ny demonstration utanför tv-huset med budskap som ”ta tillbaka SVT”. Se videoklipp från platsen:

Kritik mot vaccin och Nato – hot mot demokratin

Samtidigt har SVT förberett en artikel och ett videoinslag för att smutskasta sina kritiker utanför tv-huset. I kampanjen mot kritikerna tar statstelevisionen hjälp av Hannah Pollack Sarnecki, forskare vid Foi och dotter till den inflytelserika och kontroversielle krimonologen Jerzy Sarnecki – Jerzy Sarnecki som hävdar att man inte vet någonting om orsakerna till invandrares kraftiga överrepresentation i brottsligheten.

LÄS ÄVEN: Sarnecki: Invandringen har inte ökat brottsligheten

I en intervju med SVT berättar Jerzy Sarneckis dotter att de medborgare som är kritiska mot exempelvis public service, covidvaccin, bränslepriser och Nato – i själva verket vill ”avveckla eller omkullkasta den typen av demokati vi har i Sverige”.

– Jag tänker att det man vill uppnå och det som förenar de här olika nätverken och organisationerna är att man vill avveckla eller omkullkasta den typen av demokrati som vi har i Sverige och i många andra västerländska länder idag, säger Hannah Pollack Sarnecki och fortsätter:

– Sen vill man förstås nå ut med sina budskap och man använder sig av kriser och konflikter för att mobilisera och nå ut till nya anhängare så att säga.

Faksimil SVT

Förra sommaren uppmärksammade Samnytt att Säkerhetspolisen (Säpo) och Totalförsvarets forskningsinstitut (Foi) hade publicerat en studie om en ny typ av extremistmiljö i Sverige.

Studien som lyftes fram av myndigheterna rörde alternativmedia som myndigheterna menar ”sprider antistatliga konspirationsteorier”. Vidare pekades alternativmedia ut som ett ”hot mot det fria och demokratiska samhället”.

Bakom den studien stod samma forskare som nu agerar expert åt SVT rörande kritiska medborgare – Jerzy Sarneckis dotter Hannah Pollack Sarnecki – som till vardags forskar om extremistmiljöer och hot mot demokratin för Foi.

LÄS MER: Här är forskarna bakom Säpos attack mot alternativmedia

Tidigare har Hannah Pollack Sarnecki bland annat gjort uttalanden som expert i statstelevisionen att personer som är vaccinkritiska ”ifrågasätter” den liberala demokratins legitimitet – vilket kan tolkas som att Pollack Sarnecki menar att alla i Sverige måste vara liberaler.

Vidare har Pollack Sarnecki hävdat att vaccinkritik är rysk propaganda.

– Samma globala maktelit som man menade iscensatte pandemin, iscensätter nu kriget i Ukraina för att distrahera folk från den plan som man hävdar att den globala makteliten har för att etablera ett världsherravälde, sa Hannah Pollack Sarnecki till SVT.

Faksimil SVT

Medborgarjournalisten Katerina Janouch deltar i demonstrationen mot SVT och hon har reagerat på statstelevisionens rapportering att ”högerextrema och vaccinkritiker manifesterar mot public service”.

”Aldrig har SVT ljugit så skamlöst och öppet som idag! Nu demonsterar vi, folket!”, skriver Janouch på X, tidigare Twitter.

Demonstration mot försvarsavtal

På söndag klockan 14.00 hålls ytterligare den demonstration i centrala Stockholm. Det är den tvärpolitiska Fredsalliansen som kallar till manifestation i centrala Stockholm för Sveriges suveränitet och mot det försvarssamarbetsavtal med USA som riksdagen röstar om den 8 maj.

Faksimil Fredsalliansen

LÄS MER: Tvärpolitisk manifestation för Sveriges suveränitet