I en artikel förra veckan basunerade SVT ut att antalet skjutningar minskat jämfört med förra året. I själva verket ökade de. Det tog flera dagar innan statstelevisionen rättade sin felaktiga uppgift och rubrik.

Facit för den invandrardominerade gängkriminalitetens väpnade våld förra året blev 182 skjutningar, vara 25 med dödlig utgång. Det är en uppgång jämfört med året innan då det begicks 164 skjutningar.

När SVT i förra veckan rapporterade siffrorna påstod man tvärtom att antalet skjutningar minskat. Man ändrade inte uppgiften förrän flera dagar senare när artikeln var gammal och alla redan läst den.

I en tillfogad rättelsekommentar hävdar SVT att den felaktiga rapporteringen berodde på ett misstag och räknefel. Man kommenterar däremot inte varför det tog så lång tid att rätta uppgiften.

I artikeln uppge också – korrekt – att antalet sprängdåd ökar. Läsarna delges dock ingen information om vilka det är som ligger bakom de många och ökande skjutningarna och sprängdåden.

Många är kritiska till SVT:s fake news. Bland dessa återfinns bland annat den borgerlige samhällsdebattören och journalisten Thomas Gür som menar att det finns en ovilja hos statstelevisionen att läsa innantill. En annan kritisk kommentar kommer från den tidigare SD-politikern Ted Ekeroth som ger röst åt den alltmer utbredda åsikten att SVT bör läggas ned.