I veckan har en ny film premiär med den klassiska dockan Barbie i huvudrollen. När statstelevisionens kulturredaktion recenserar filmen bortser man från vad den är ämnad till – underhållning – och bedömer den utifrån vänsternycker som ”genuskritik”.

Det är Kulturnyheternas filmkritiker Caroline Hainer som recenserar Barbie på ett sätt som endast den egna snäva skaran långt ute på vänsterkanten kan vara intresserade av.

LÄS ÄVEN: SVT till klimatattack mot vita medelålders män

Enligt Hainer är filmen ”en fulländad visuell filmupplevelse men den stilettklackade sparken mot patriarkatet blir hängande i luften”.

Vidare heter det att ”det blir ett äkta filmäventyr med lika delar eskapism som genuskritik” och att skådespelaren ”Ryan Gosling förkroppsligar den ständigt förbisedde Ken/det sårbara manliga egot till den milda grad att man vill köpa Ken-dockor av rent medlidande”.

”Genuskritik”

Men även om Hainer gillar filmen är det något som skaver:

Det är när Barbie tas ur sitt naturliga habitat och dimper ned i verkligheten som genuskritiken träder in och filmens problem uppstår.

Det påstås även att ”Barbie har varit kontroversiell ända sedan Ruth Handler skapade dockan 1959”.

Det är inte nydanande, det bara ännu en vacker dag i filmfabriken (och leksaksfabriken) där allt till syvende och sist handlar om konsumtion.

LÄS ÄVEN: Här hånas SVT för inslag om migrantarbetare