Svenska staten döms betala 100 000 kronor i skadestånd till den finlandssvenska vaccinkritikern Linda Karlström. Det har Stockholms tingsrätt beslutat. Anledningen är att den statliga tv-kanalen i en dokumentärserie ”genom vilseledande” kränkt Karlströms rätt till privatliv.

Det är i december 2020 som statstelevisionen sänder dokumentärserien ”Vaccinkrigarna” i tre delar. Sista avsnittet sänds 16 december, en dryg vecka innan den storskaliga vaccinationen mot covid-19 påbörjas i Sverige.

”En extrem världsbild”

Med dold kamera och under den falska förespeglingen av att själva vara vaccinkritiker, intervjuar dokumentärfilmarna vaccinkritiska röster. Finlandssvenska Linda Karlström är en av dem. Bland annat filmas hon i sitt eget hem och med dold kamera.

– Hon vill inte ställa upp i det som hon kallar systemmedia, alltså vanlig nyhetsmedia, konstaterar SVT:s raljanta speakerröst på skorrande skånska.

I dokumentärserien anklagas Karlström för att vara en ”antisemit” med ”en extrem världsbild”. Hennes uttalanden varvas med ”experters” omdömen i syfte att förlöjliga henne.

– Hon är mycket duktig på att kommunicera. Blandningen av känslor, berättelser, och lite som stämmer, som är sanning. Så blandar hon ihop det om vacciner och serverar det på ett väldigt elegant sätt, lyder överläkaren Margareta Blennows omdöme i dokumentären.

 – Populist! Hon använder sig av det som passar. Idag kallar vi det fake news.

Stämmer svenska staten

Den 45-åriga finlandssvenskan anmäler SVT:s ansvarige utgivare för förtal hos justitiekansler (JK) Mari Heidenborg, som beslutar att inte inleda förundersökning. Hon vänder sig även till Granskningsnämnden för radio och tv, som friar den statliga tv-kanalen.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Gav 840 000 i skadestånd till våldtäktsman – nu får hon medalj av kungen

Till slut anlitar Linda Karlström en advokat i Göteborg för att stämma svenska staten. Den så kallade Förvaltningsstiftelsen äger alla aktier i SVT, som regeringen utser alla styrelseledamöter i. SVT finansieras med skattemedel, det är regeringen som beslutar om sändningstillstånd och genom utnämningsmakten kan regeringen tillsätta och sparka SVT:s vd.

Med andra ord: Det är staten som är ytterst ansvarig för sin egen tv-kanal, menar Karlström, och hennes rättigheter enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter har kränkts.

Återigen är det Justitiekanslern som för statens talan och bestrider Linda Karlströms skadeståndskrav.

Döms betala 100 000

Nu ger Stockholms tingsrätt Linda Karlström rätt. Åtminstone delvis.

Domstolen anser inte att staten har en skyldighet att ingripa i SVT:s verksamhet, däremot saknas ett ”tillräckligt adekvat och effektivt skydd för Linda Karlströms privatliv såvitt avser vissa av de ingrepp som Linda Karlström utsatts för”, står att läsa i domen.

”I det nu föreliggande fallet har Linda Karlströms rätt till sitt privatliv överträtts. Det är fråga om publicering av material som åtkommits genom dold kamera samt genom vilseledande av Linda Karlström. Publiceringen har fått stor spridning och ligger alltjämt kvar på SVT Play”, heter det vidare.

Linda Karlström tilldöms därför ett skadestånd på 100 000 kronor.