Jesus ska ha fötts på juldagen och utan att ha någon biologisk far. SVT tror sig ha löst mysteriet med jungfrufödelsen och den så kallade obefläckade avlelsen i Bibeln. Jesus eller jungfru Maria kan ha varit transsexuell, resonerar det statliga TV-bolaget.

Föddes Jesus som flicka? Den frågan ställer sig SVT i en artikel och tror sig ha hittat stöd för den teorin i vetenskapen. Principen om Ockhams rakkniv stipulerar att den enklaste förklaringen oftast är den rätta, vilket i det aktuella fallet skulle vara att Maria blev gravid precis som alla andra kvinnor före och efter henne, med Josef eller någon annan. Men Public Service går över ån efter vatten och lanserar en mer genusmodern teori.

SVT vänder sig till ett fenomen som inom vetenskapen kallas partenogenes. Det förekommer bland alger, fiskar och grodor och innebär att ett embryo utvecklas utan befruktning. Avkomman blir då genetiskt identisk med modern, vilket också innebär att den måste ha samma kön.

Det finns inga exempel på att partenogenes förekommer bland däggdjur men Maria kan kanske vara undantaget som bekräftar regeln, resonerar SVT. Scenariot ligger i fråga om långsökthet nära det med jungfrufödsel initierad av Guds ängel men med en för genusvetare intressant aspekt – man kan hävda att Jesus var flicka.

Eftersom Jesus både till namn och pronomen beskrivs som en man i skrifterna kan man dessutom sluta sig till att Jesus var transvestit/transsexuell. Det menar i varje fall SVT.

Det statliga TV-bolaget skulle i nästa steg kunna spekulera i om Jesus dessutom var en lesbisk kvinna, med hänvisning till relationen med Maria Magdalena. En annan delförklaring till Jesus könsbyte skulle kunna vara patriarkala strukturer som tvingade kvinnan Jesus att utge sig för att vara man för att nå ut med och bli tagen på allvar för sitt budskap.

SVT väljer att teoretisera kring en annan möjlighet – var det kanske i stället så att Maria var en man som levde som kvinna och med partenogenes födde Jesus, som då alltså också var man.

Den teorin löser också problematiken med att avkomman måste ha samma kön som föräldern. SVT förklarar dock inte varifrån mannen Maria fick sina kvinnliga könsorgan och sin livmoder för att avla, bära och föda fram det lilla gossebarnet Jesus.

Den frågeställningen hänför man till avdelningen ”outgrundligt” så som de religiösa gör med Herrens vägar för sådant som annars är svårt att förklara, och så är cirkeln kring mysteriet med Jesu tillblivelse sluten…