Då statstelevisionen på tisdagen bjöd in polismästare Michael Fetz för att tala om det förhöjda terrorhotet under julperioden säger man inget om hotets ursprung.

Årets jul blir den första Sverige upplever med en fyra på den femgradiga skalan för terrorhotnivån som höjdes i augusti, detta efter en omfattande desinformationskampanj mot Sverige i den muslimska världen men även dess avsky för svensk yttrandefrihet i form av koranbränningar.

I SVT säger polismästare Michael Fetz att man inte ska låta det hindra en och försöka leva som vanligt. Samtidigt ger han tips på vad man ska försöka ha i åtanke om man ändå beger sig ut i trängseln.

Ingenstans nämner man dock varför Sverige befinner sig i detta allvarliga läge och vem som står för hoten om en eventuell massaker. Inga frågor ställs heller.

LÄS ÄVEN: RAPPORT: Islam ett hot mot det svenska samhället