Den sydafrikanska varianten av corona är åtta gånger vanligare hos smittade som vaccinerats med Pfizers vaccin än hos smittade som inte vaccinerats alls. Det visar en ny forskningsstudie från Israel.

Israel har nästan uteslutande använt Pfizers vaccin i sitt massvaccinationsprogram. Över hälften av landets medborgare uppges hittills vara vaccinerade.

Nu har en grupp forskare från Tel Aviv University och Clalit Health Service, som ett av Israels främsta vårdföretag, utfört en studie på 150 personer som trots full vaccinering drabbats av Covid-19. Resultatet visar att den sydafrikanska varianten av viruset är mer effektivt på att bryta igenom skyddet som vaccinet ger jämfört med andra varianter av corona.

LÄS ÄVEN: Statsradion ställer medborgarna mot varandra om vaccinoro

Viruset är starkare än vaccinet

– Det här är den första studien baserad på data från den verkliga världen som visar att vaccinet är mindre effektivt mot den sydafrikanska varianten, jämfört med både det ursprungliga viruset och den brittiska varianten, säger professor Ran Balicer, forskningschef på Clalit, till Times of Israel.

Resultatet visar att förekomsten av den sydafrikanska varianten av viruset var nästan åtta gånger högre hos den vaccinerade testgruppen än hos ovaccinerade som smittats, 5,4 procent jämfört med 0,7 procent.

– Detta tyder på att den sydafrikanska varianten i någon mån klarar av att bryta igenom skyddet som vaccinet är menat att ge, säger professor Adi Stern, som lett studien på Tel Aviv-universitetet.

LÄS ÄVEN: Svenska vaccinpass på plats till juni

Resultatet överraskar

Studiens resultat kommer som en överraskning för forskarna. Den sydafrikanska varianten är inte särskilt vanligt förekommande i Israel än så länge. Enligt studien ligger den bakom mindre än en procent av alla covid-19-fall i Israel.

– Baserat på mönster från allmänheten hade vi förväntat oss bara ett fall av den sydafrikanska varianten, men vi fann åtta. Det är oroande, säger Stern.

Ett liknande resultat har även en tidigare israelisk studie, från Ben-Gurion University, nått. Den visade att Pfizers vaccin effektivt neutraliserade både det ursprungliga viruset och den brittiska varianten men endast försvagade den sydafrikanska något. Vaccinet var inte heller helt effektivt mot kombinationer av den brittiska och den sydafrikanska varianten.

Stern konstaterar att trots att den sydafrikanska varianten kan bryta igenom vaccinskyddet så har den ännu inte spridits i någon större omfattning. I Israel står den brittiska varianten för cirka 90 procent av alla smittade. En teori är att den brittiska varianten konkurrerar ut den sydafrikanska.

– Det är möjligt att den omfattande spridningen av den brittiska varianten blockerar spridningen av den sydafrikanska varianten. Eftersom den sprids så effektivt har inte den sydafrikanska varianten haft möjlighet att spridas – den brittiska vann tävlingen, säger hon.