Syriens utrikesminister, Walid al-Moualem, uppmanade i ett tal i FN:s Generalförsamling syriska migranter att återvända hem. Han kallade det en ”prioritet” för den syriska regeringen.

Syrien står redo att ta emot dem som frivilligt önskar vända tillbaka, förklarade han:

– Idag är situationen mer stabil och säker, tack vare att terrorismen har bekämpats. Alla förutsättningar är nu på plats för ett frivilligt återvändande av flyktingarna, sa han.

Moualem kräver samtidigt att Turkiet, Frankrike och USA drar ut sina styrkor från Syrien ”omedelbart”. Han benämnde länderna som ”ockupationsstyrkor”.

– De får dra sig tillbaka omedelbart och ovillkorligen, sa han enligt Berlingske tidning.

Syrien tar gärna emot hjälp för att återuppbygga landet men inte från dem som försökt bekämpa det syriska styret, sa Moualem.

– Vi välkomnar all hjälp till återuppbyggnad från de länder som inte var en del av aggressionen mot Syrien.

– Länder som endast erbjuder hjälp förknippade med krav eller fortsätter att stötta terrorismen kommer varken bli inbjudna eller välkomna att hjälpa.

Syrien har med Rysslands och Irans hjälp återtagit stora delar av landet från upprorsmakarna. Det uppskattas att de sju år långa kriget tagit omkring 400 000 liv och miljoner har lämnat landet.

En offensiv i den nordvästliga provinsen Idlib ställdes i sista stund in efter att Ryssland och Turkoet ingått ett avtal om att upprätta en demilitariserad zon i området. Men det råder fortsatt osäkerhet om hur avtalet ska implementeras.

Idlib har blivit en tillflyktsort för många som lämnat andra delar av Syrien. Det är samtidigt ett tillhåll för islamister och flera olika rebellgrupper.

Talet kan ses här, men är varken textat eller dubbat: