Samnytt har tidigare uppmärksammat en i raden av många härvor av assistansfusk i utomvästlig invandrarmiljö där en hel familj misstänks för att under flera år ha lurat Sveriges skattebetalare på mångmiljonbelopp. Nu åtalas sju personer i den syriska migrantfamiljen, varav en arbetar som polis och en annan som advokat.

Fem syskon, tre män och två kvinnor, åtalas för grovt bedrägeri samtidigt som deras föräldrar åtalas för medhjälp till samma brott. Misstankarna har varit att de lurat till sig 30 miljoner kronor av de svenska skattebetalarnas pengar genom omfattande assistansbedrägerier. Åklagaren har i nuläget begränsat åtalet till att gälla 6 miljoner kronor.

Dyr och tidsödande brottsutredning

Brottsutredningen mot den syriska migrantfamiljen har varit tidsödande och tagit stora resurser i anspråk, också det till dryga kostnader för skattebetalarna. Redan i augusti 2021 avslöjades bedrägerierna mot Försäkringskassan och polisen koordinerat slog till mot flera adresser. Men åtal väcks alltså först nu, drygt två år senare.

– Under de två år som utredningen gått har vi vidtagit omfattande utredningsåtgärder. Min bedömning är att vi har ett mycket bra underlag, säger åklagaren i målet, Göran Kvist.

LÄS MER: Invandrarpolis misstänkt i assistanshärva – kom över 30 miljoner

När polisen slog till hade assistansbedrägerierna pågått i flera års tid. Men trots att misstankar fanns lät man brotten fortgå medan man under två års tid spanade mot den syriska familjen, avlyssnade deras telefoner med mera.

Brotten är av det slag som det varnats för en längre tid som ”systemhotande” där de kriminella invandrarklanerna infiltrerar det svenska samhället. Bland de åtalade syskonen finns en polis, en advokat, en pilot och en bankchef.

Fusket kan ha pågått i ytterligare flera år

Åtal väcktes i fredags och omfattar brott begångna under perioden 1 januari 2016 till 30 april 2020. Upplägget har varit att de fem syskonen i samförstånd anställt sig själva som personliga assistenter till sin far som felaktigt föregivits ha ett stort assistansbehov. Även mamman har varit införstådd med det kriminella upplägget.

Pappan har varit beviljad assistans sedan 2008 och misstankar finns att fusket sträcker sig längre tillbaka i tiden än vad som omfattas av åtalet och kan uppgå till så mycket som 30 miljoner kronor. Av ”pragmatiska skäl” har åklagaren valt att inte nysta längre tillbaka i tiden än till 2016.

– Vi var tvungna att begränsa utredningen för att det skulle vara hanterbart, förklarar Göran Kvist.

Kritik mot Försäkringskassan

De fem syskonen har besvärsfritt och under lång tid falskeligen kunnat kvittera ut mångmiljonbelopp i assistansersättning innan Försäkringskassan fattade misstankar om att något inte stod rätt till. Men till slut reagerade man och härvan rullades upp.

Myndigheten har länge kritiserats för att leva kvar i en tid när tillhandahållandet av offentliga tjänster byggde på tillit och medborgarna kände en samhörighet och lojalitet med stat, kommun och landsting och moralen att göra rätt för sig var grundmurat hög hos befolkningen.

Många migranter kommer från länder med korrupta regimer där medborgarna helt saknar vi-känsla med staten. Tröskeln att lura det offentliga när man kommer till Sverige är därför lägre än hos svensken i gemen. Och myndigheter som Försäkringskassan anses inte ha hängt med i samhällsutvecklingen utan betalar ut pengar endast med krav på att mottagaren intygar ”på heder och samvete” att de lämnade uppgifterna på blanketter är korrekta.

I det aktuella fallet, som är långt ifrån unikt i sitt slag, har den syriska migrantfamiljen enligt stämningsansökan, begått brott mot de svenska skattebetalarna ”systematiskt, i stor omfattning under lång tid” och till ”betydande belopp”. – och räknas därför som grovt bedrägeri.

Nästlat sig in på höga positioner i samhället

Det av de åtalade syskonen som sedan 2012 kvoterats in för att arbeta som polis. har tidigare dömts för dataintrång då han använt polisens IT-system för att göra slagningar på andra personer för deras räkning. Han kom den gången undan med dagsböter.

Ett annat av de åtalade syskonen har varit verksam som advokat och med Advokatsamfundet sedan 2016. Ett tredje syskon har haft en chefsposition på SEB-banken men valde att säga upp sig när brottshärvan rullades upp. Ett fjärde syskon har arbetat som apotekare. Bland de åtalade finns också en i familjen ingift person med utomvästlig invandrarbakgrund.

Samtliga åtalade har förnekat brott. Sammanlagt åtalas åtta personer. För rättegången har avsatts hela 8 dagar i domstol. När dom faller kan rättsprocessen, advokatarvoden med mera ha kostat de svenska skattebetalarna mer än vad familjen lurat till sig. Därefter tillkommer en offentlig kostnad på runt 5 000 kronor per dygn som var och en av de dömda avtjänar i fängelse.

Mainstream-media mörkar

När mainstream-media, bland annat Dagens Nyheter och Aftonbladet, rapporterar om brottshärvan väljer man att dölja för läsarna att de åtalade har utomvästlig invandrarbakgrund.

Detta trots – eller just därför – att det är en omständighet av stor vikt för väljarna för att bedöma vilket av de politiska partiernas migrations- och kriminalpolitik man finner bäst utformad för att adressera de utmaningar Sverige står inför.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: Skrota strävan efter ”etnisk mångfald” på arbetsplatser