I ett videoklipp som sprids på sociala medier ses kinesisk polis förhöra en man fastbunden i en så kallad tigerstol. Mannen ska ha talat illa om trafikpolisen kvällen innan och genast tagits in för att förklara sitt brott.

I klippet framgår att mannen i en gruppchatt har sagt något om stadens trafikpolis vilket inte uppskattades av myndigheterna, som avlyssnar all kommunikation och genast skred till verket.

Medan två poliser håller i förhöret filmar en tredje då mannen uttrycker sin ånger och bedyrar att han nu insett att hans uttalande var fel.

https://twitter.com/HGW45599518/status/1200387682817527809

Klippet har lagts upp av Himalaya Global som säger sig vara en grupp som förespråkar frihet, demokrati och rättsstatsprincipen. Man hänvisar till protesterna i Hongkong där man motsatt sig bland annat ett lagförslag som skulle tillåta utlämning av misstänkta brottslingar till Fastlandskina, och menar att detta är vad som då kan ske.

Tigerstolar används av den kinesiska polisen för att kringgå förbudet mot tortyr då det officiellt betecknas som en fasthållningsanordning. Fångar kan sättas fast i dessa under flera dagar.