En multisjuk äldre kvinna åkte en så kallad sjukresa med taxi mellan Sundsvalls sjukhus och bostaden i Kramfors. Dagen därpå påträffade kvinnans son sin mor död i en snödriva utanför bostaden. Nu åtalas taxichauffören och två chefer i taxibolaget.

Det var klockan 16.35 den 1 februari 2018 som Abid lämnade av multisjuka 77-årigen Inger utanför dennes bostad i Storvattnet i Västernorrlands län. Den dagen gick solen ned klockan 15.43 och det uppges ha varit kallt, kraftigt snöfall samt blåst i området.

Avståndet från vägkanten fram till ytterdörren var omkring 40 meter och trots vägen inte hade blivit skottad valde taxichauffören som kör sjukresor att lämna Inger på egen hand i mörkret. Att försöka ta sig fram till bostaden skulle bli det sista Inger gjorde i livet.


Den oskottade vägen upp till Ingers bostad i dagsljus.

Hittade sin mor död i snön
Ingers son ringde till sin mor klockan 18.20. Sonen uppger i polisförhör att han inte fick någon kontakt utan kom direkt till mobilsvar. Han försökte ringa ett flertal gånger under kvällen men utan resultatet. Då beslöt han sig för att åka från Umeå ned till Kramfors för att titta till sin mor.

Han kom fram klockan 9.20 den 2 februari och påträffade då Inger avliden cirka 25 meter in på uppfarten sittande på knä och täckt av snö.


Positionen där Inger påträffades.

Förhör med taxichauffören
I polisförhör behöver Abid, som kommer från Irak, arabisk tolk för att kommunicera. Det framgår av protokollet att tolken som förmedlade informationen vidare till polisen är Abids vän Samir.

Abid uppger att han bedömt att Inger skulle klara sig från taxibilen till ytterdörren, Han hävdar också att hon avböjt hjälp.

I samma förhör som Abid redogör för sin bedömning uppger han dock att det var snöoväder, oplogat och mörkt i området.

Åklagare: Kan inte fastställa nedkylning
Enligt åklagare Marlene Forsman har den rättsmedicinska utredningen inte kunnat fastställa att det var just nedkylning som gjorde att Inger avled. Istället bygger hon åtalet kring taxibolagets ansvar.

– Jag ser det som att taxibolaget är en del av samhällsnyttan, det är därför viktigt med rutiner i den här verksamheten. Det får oerhörda konsekvenser när rutiner saknas för att säkert lämna personer med särskilda behov, kommenterar Forsman.

Åtal
Åklagaren väljer att åtala taxichauffören Abid, taxibolagets platschef Hans samt taxibolagets ordförande Lennart.

Abid åtalas för framkallande av fara för annan när han lämnade av Inger utan att försäkra sig om att hon kom in i bostaden trots att det var kallt, kraftigt snöfall och blåst. Han har enligt åklagaren genom grov oaktsamhet utsatt Inger för livsfara, fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom.

Hans åtalas för framkallande av fara för annan när han underlåtit att se till att tillräckliga instruktioner tillhandahållits och funnits tillgängliga för personalen som var knuten till taxibolaget.

Lennart åtalas för framkallande av fara för annan eftersom han har det övergripande ansvaret för bolaget och därmed haft ansvar för att personalen ska informeras angående hur en taxichaufför ska uppträda vid en sjukresa.

Straffskalan för framkallande av fara för annan är från böter upp till fängelse i två år. Taxibolaget riskerar även att få betala 700.000 kronor i företagsbot.