Trots att TCO, en av Sveriges största fackorganisationer, påstår sig vara partipolitiskt obundna tar man nu ställning mot Sverigedemokraterna och för en blocköverskridande mittenregering.

– Det som är viktigt att säga är att vi är partipolitiskt fristående men det är inte så att vi är fria från värderingar. Och där har ju Sverigedemokraterna en helt annan syn på de grundläggande värderingar om alla människors lika värde som vi fackligt står för, sa TCO:s ordförande Eva Nordmark då hon gästade SVT på torsdagsmorgonen.

Enligt Nordmark tror man ”det är bäst om vi har en blocköverskridande regering” för att ge Sverige stabilitet över tid och säkerställa att landet utvecklas samt ha en reformtakt som passar med förändringar i omvärlden.

I TCO ingår bland annat Polisförbundet och Tull-Kust.

Under 90-talet var Nordmark riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

– Jag tror man måste inse att en regering som innehåller ett eller flera partier från båda blocken skulle vara mer stabil än en regering som är på nåder och beroende av det andra blocket, säger hon och fortsätter:

– Vi är inte inne i regeringsbildningen utan vi har ett intresse av att Sverige får stabila spelregler över tid.

Samtidigt försäkrar hon att man inte tar partipolitisk ställning.

Hos Sverigedemokraterna kommenterar informationschef Henrik Gustafsson:

– Vi har, och vi är, varit väldigt tydliga i denna värderingsfråga även om andra hävdar motsatsen. Inte minst framgår det med all tydlighet i vårt principprogram att dessa typer av påståenden inte stämmer, säger han och fortsätter:

– Den här typen av polarisering som sker gentemot våra väljare och oss som parti måste få ett slut. De lögner som sprids får reella konsekvenser för människor och deras liv. Det är dags att envar beter sig värdigt och istället för polarisering bidrar till ett bättre samtalsklimat.