I ett första steg ska medverkan i terroristorganisationer kriminaliseras.

I veckan meddelade det finska inrikesministeriet att man tillsatt ett projekt för att ändra medborgarskapslagen.

Syftet är att utforma regler kring hur personer med dubbelt medborgarskap som gör sig skyldiga till terrorbrott kan komma att förlora det finska medborgarskapet.

Medverkan i organisationer som av FN och EU klassificerats som terroristorganisationer samt resor utomlands för att begå terrorbrott och finansiering av sådana resor ska enligt regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram kriminaliseras, och efter detta ska möjligheten att förlora medborgarskapet implementeras.

En förstudie om projektet inleddes hösten 2017 vilken utredde internationella överenskommelser och rättspraxis i anknytning till frågan.

Det gjordes även en internationell jämförelse och under utredningens gång hördes sakkunniga vid justitieministeriet.

Projektets mandatperiod sträcker sig fram till den 31 december 2018.