På YouTube har en islamist tillhörande den terrorkopplade organisationen Hizb ut-Tahrir publicerat ett videoklipp med uppmaningen till alla muslimer i Sverige att aldrig acceptera hån mot islam samt att man måste sprida religionen. Gruppen vill samla alla muslimer att engagera sig för ett religiöst övertagande av Sverige där man etablerar ett islamiskt kalifat.

Parallellt med att det danska islamkritiska partiet Stram Kurs, med partiledare Rasmus Paludan i spetsen, väckt debatt i Sverige om den pågående islamiseringen och inskränkta yttrandefriheten har gruppen Hizb ut-Tahrir både publicerat videoklipp och flygblad med diverse uppmaningar.

Samhällsnytt har tidigare uppmärksammat Hizb ut-Tahrir som har som uttalat mål att avskaffa demokratin och istället införa ett islamistiskt shariastyrt samhälle. I Ryssland är organisationen förbjuden och klassad som terroristorganisation. Tyskland har förklarat organisationen olaglig på grund av judehatande propaganda. Även Kina, Turkiet, Egypten och flera andra arabiska länder har förbjudit organisationen.

LÄS ÄVEN: Alexander Bard om reaktioner på koranbränning: ”Jävligt svag religion”

Organisationen har också figurerat i flera utredningar om terroristattentat i Skandinavien. Lastbilsterroristen Rakhmat Akilov både gillade och delade organisationen på Facebook. I ett Facebookinlägg framför gruppen att det ”högerextrema hotet” med islamkritik används för att skrämma muslimer till lydnad – antingen att integreras till västerländska värderingar och därmed lämna lojaliteten till islam eller så kommer högerextremisterna ta över.

”Sekularismen är på nedgång – endast islam är alternativet”

Men gruppen menar att man inte ska lyssna på kritiken som riktas mot islam utan istället se till att engagera sig för att fortsätta skydda och sprida religionen. Enligt gruppen är muslimer ”ingen värdelös minoritet” i Sverige utan det ska gå att uträtta mycket om man organiserar sig rätt.

Vi får aldrig acceptera att Islam, Koranen eller vår kära profet, hånas och förlöjligas! Det är vår skyldighet att stå upp för det och ett totalt svek, mot Allah och Hans sändebud, att låta det ske! Det är feghet – förklädd till visdom – som inbjuder till fler likadana angrepp! Vi får aldrig desensibilisera våra islamiska känslor gentemot det som vi ska älska mest av allt!

Vi måste agera, men vi ska agera rätt! Vi ska inte reagera och vända oss till våldsamma handlingar som Islam förbjuder och bara uppfyller deras agenda, gynnar väst i smutskastningen av Islam och som rättfärdigar deras krig mot oss – som oavsett vårt agerande kommer att fortsätta. Vi ska däremot bära Islam ideologiskt som det sanna budskapet från Skaparen och utmana väst intellektuellt med den. Sekularismen är på nedgång och endast Islam är alternativet! Vi ska därför ha en stark tillit till Islam och presentera den som en lösning. Vi är ingen värdelös minoritet i Sverige, vi är en del av en Ummah som styrde världen med rättvisa i över ett tusen år. Islam enar oss och är källan till vår styrka. Vi kan uträtta mycket om vi agerar organiserat, rätt och utan att vända oss till det som Allah förbjuder.

Muslim: ”Vi måste etablera det islamiska kalifatet”

En medlem i Hizb ut-Tahrir vid namn Yosef har publicerat ett videomeddelande på gruppens YouTube-kanal där han framför hur det västerländska krafter försöker dela upp muslimer mellan moderata och radikala men att det inte finns något sådant utan att det är ursäkter för att religionen ska försvagas.

Yosef menar att yttrandefriheten i Sverige inte innebär att man får håna och att det är ”ett brott att bränna Koranen” därför kommer man aldrig acceptera att islam hånas och förlöjligas. Han menar att det är viktigt att muslimer vaktar sin port och inte låter någon angripa islam.

Gruppen vill därför att alla muslimer i Sverige ska enas och organiserat stå upp för hela islam – inte en reducerad del av islam. Vidare menar han att tiden är inne för att etablera det islamiska kalifatet för att kunna skydda tron.

Islamiska kalifatet ”enda sättet”

– Vi måste inse att det enda sättet att bevara islam är att tillämpa det och etablera det islamiska kalifatet som skyddar islam och muslimerna, som skyddar Koranen.

– Jag svär vid Allah, wAllah, vi som muslimer kommer aldrig någonsin att lämna ifrån oss islam. Vår övertygelse är bergfast, vi tror på Allah och vi tror på hans sändebud. Vi kommer aldrig någonsin att säga ifrån oss vår islamiska identitet, kosta vad det kosta vill, oavsett konsekvenserna. Vi kommer alltid stå upp för islam och kalla till den och presentera det som lösningen på mänsklighetens problem.

– Islam kommer att segra, islam kommer att spridas, islam kommer att bevaras.

Koranbränning blir trend i Sverige

På YouTube och i sociala medier har en trend skapats där man i flera videoklipp visar hur folk bränner Koraner och även grillar griskött över elden i vad man kallar ”BarbeQuran”. Det senaste videoklippet uppges vara filmat i Lund.

Trenden fick fart efter att Paludan i en tidigare Samhällsnytt berättade att han hoppas att svenskar ska börja bränna hundratals Koraner offentligt för att då får man se om islam är fredens religion. Vid sidan om koranbränningar har även så kallad koranfotboll arrangerats utanför Sveriges riksdag. Detta fick polisen att genomföra husrannsakan hos personen som sparkade på boken efter misstanke om åsiktsbrottet ”hets mot folkgrupp”.

– Eftersom muslimer jättegärna vill bevisa att islam är fredens religion så tycker jag att man som goda svenskar ska ta emot sina gäster och säga ”Ni vill ju så gärna bevisa att islam är fredens religion så då kommer vi att hjälpa er och bränna hundratals koraner offentligt och då kan ni visa att islam är fredens religion”, sade Paludan.

LÄS ÄVEN: Koranbränning blir trend i Sverige – flera nya videoklipp utlagda på nätet

authorimage