På tisdagen rapporterade Samhällsnytt att Texas chefsåklagare Ken Paxton lämnat in en stämning till högsta domstolen av fyra delstater med den högsta förekomsten av oegentligheter i samband med valet i början av november. Nu får Paxton stöd av åtminstone 17 delstater.

Paxtons stämning gäller Georgia, Michigan, Pennsylvania och Wisconsin som han menar utnyttjat pandemin för att rättfärdiga att man ignorerade både federala lagar och delstatslagar där man olagligen genomförde ändringar i sista minuten vilket förvrängde valresultatet.

Då agerandet kastat en mörk skugga av tvivel över valresultatet ber man därför högsta domstolen att blockera delstaternas elektorsröster och anordna ett specialval för att utse nya elektorer, alternativt att delstaterna beordras att låta sina lagstiftare utse elektorerna i stället för de som utsetts genom valet eller att delstaterna inte utser några elektorer alls.

Massivt stöd

På onsdagen får Paxton stöd av bland annat Louisianas chefsåklagare Jeff Landry som hänvisar till att valen i de berörda delstaterna tycks ha genomförts i strid med lagarna i konstitutionen.

Högsta domstolen har uppgett att man kommer höra fallet och har satt en tidsfrist till torsdag eftermiddag för delstaterna att svara på kritiken.

17 delstater

Enligt uppgifter på onsdagskvällen har totalt 17 delstater uttryckt stöd för Texas stämning.