Rikspolischef Anders Thornberg hänger alltmer löst sedan nya uppgifter tillkommit i den uppmärksammande sex- och nepotismhärvan inom högsta polisledningen. Thornberg uppges personligen ha stoppat två brottsanmälningar från Linda Staaf mot Mats Löfving och i ett tredje fall låtit sin kanslichef göra samma sak med en anmälan från annat håll.

Härvan där då civilanställda Linda Staaf genom att inleda en sexrelation med dåvarande polischefen Mats Löfving lyckades få tjänsten som chef för polisens nationella underättelsetjänst trots avsaknad av meriter, har fått stor medial uppmärksamhet. Löfving har nyligen omplacerats. Nu kan rikspolischef Anders Thornberg också komma att behöva se sig om efter ett nytt jobb.

LÄS ÄVEN: Rapport: Utnämning av Linda Staaf bidrog till korankravallfiasko

Lade ned brottsutredningar mot chefskollegan

Det står nu klart att Thornberg var den som såg till att de anmälningar om allvarliga brott – grov kvinnofridskränkning och misshandel – som Linda Staaf gjort mot sin tidigare älskare Mats Löfving lades ned. Detta gjorde rikspolischefen detta personligen och i ett tredje fall rörande grovt tjänstefel delegerade han beslutet till sin kanslichef.

LÄS ÄVEN: Löste Anna Lindh-mordet – ratades till förmån för Linda Staaf

Löfvings efterslängar mot Staaf efter att relationen tog slut skulle utredas av såväl åklagare som Statens ansvarsnämnd. Men så skedde inte, det såg Thornberg till. Enligt rikspolischefen och utredarna handlade det bara om okynnesanmälningar i ett svartsjukedrama. Huruvida det stämmer eller inte blev dock aldrig utrett.

Ett av de nedläggningsbeslut som Thornberg undertecknat.

Thornberg såg också till att Löfving slapp utredas för tjänstefel när han utsåg sin älskarinnan Staaf till underrättelsechef på polisens nationella operativa avdelning Noa där han själv var högsta chef. 21 andra personer hade sökt tjänsten, de allra flesta med avsevärt bättre meriter än Staaf som inte ens har en polisutbildning men i sitt felaktigt tilldelade chefsjobb vilselett allmänheten om detta genom att uppträda offentligt i polisuniform.

Kritiken mot Löfving blev efter den senaste tidens mediala uppmärksamhet dock för mycket för myndigheten han fråntogs i början av veckan sina uppdrag som ställföreträdande rikspolischef och regionpolischef i Stockholm. Staaf har tidigare valt att lämna skutan innan den började läcka och sjunka.

Bryter medietystnaden

Och efter att nya uppgifter framkommit hänger nu alltså även Anders Thornberg löst. Rikspolischefen har sedan en vecka tillbaka duckat alla frågor från media och på myndighetens pressavdelning har beskedet endast varit att saken ska ”genomlysas”. På torsdagen bröt emellertid Thornberg tystnaden.

– Jag känner mig trygg med hur jag hanterat det här. säger han i en kommentar till TT som publiceras av flera medier.

Han förklarar den senaste veckans ovilja att prata med media med att han tycker att det i nuläget ”inte funnits något mer att säga”. Att han nu ändå uttalar sig uppger han beror på ”det stora allmänintresse jag inser finns” kring härvan.

LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: Mats Löfving höjde älskarinnan Lindas lön – rejält

I intervjun förnekar Thornberg att han i inför sina beslut att lägga ned anmälningarna haft några kontakter med vare sig Löfving eller Staaf. Flertalet frågor besvarar rikspolischefen samtidigt endast knapphändigt eller inte alls med hänvisning till att utredningar pågår och att han är förhindrad att uttala sig.

Thornberg medger att härvan skadar även förtroendet för honom själv men säger att han överlåter till andra att bedöma om han ska sitta kvar som rikspolischef eller inte.

Löfving utreds ändå för tjänstefel

Trots Thornbergs nedläggningsbeslut har en utredning om jäv och tjänstefel vid tillsättningen av Linda Staaf inletts och pågår för närvarande.

Polismyndigheten förnekade i det längsta att det begåtts några felaktigheter eller funnits några tveksamheter vid tillsättningen av Linda Staaf som underrättelsechef på Noa. Numera är det ett faktum att så skett. Huruvida dessa leder till straffrättsliga påföljder för Löfving är dock i skrivande stund oklart.

LÄS MER: Åklagare inleder förundersökning i Linda Staaf-fallet