Vid en pressträff på torsdagsmorgonen presenterade regeringen och Sverigedemokraterna ett batteri av åtgärder som syftar till att stärka återvändandearbetet. Man går även vidare med anmälningsplikten av illegala invandrare.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) redogjorde för de nya åtgärderna tillsammans med bland andra Ludvig Aspling (SD).

Med hänvisning till att uppskattningsvis 100 000 illegala invandrare i dag finns i Sverige hoppas Stenergard att en anmälningsplikt ska kunna bekämpa det skuggsamhälle som bitit sig fast.

LÄS ÄVEN: Kommun säger nej till anmälningsplikt av illegala invandrare

Den redan pågående utredningen om anmälningsplikt får nu i uppdrag att även se över om kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och polisen när de kommer i kontakt med illegala invandrare.

Utredaren ska också se över vilka konsekvenser det eventuellt kan få om man inte följer anmälningsplikten. Samtidigt öppnar ministern för att undantag kan komma att göras, exempelvis inom sjukvården.

– Det är nödvändigt att myndigheter i Sverige samarbetar för att förbättra återvändandet, säger Stenergard.

Utlänningskontroller och biometri

Ytterligare något utredaren ska titta på är skärpta inre utlänningskontroller med stickprov och låta Migrationsverket använda fingeravtryck i fler fall samt låta polisen få gå igenom individers telefoner vid kontroller.

Migrationsverket föreslås också ges större befogenheter att använda sig av biometri där bland annat ansiktsigenkänning ingår.

Ytterligare punkter är att se över om man ska kunna använda dna-analyser vid inre utlänningskontroller och i ärenden om uppehållstillstånd, och ta ställning till om preskriptionstiden för utvisningsbeslut – i dagsläget fyra år – ska avskaffas eller förlängas. Även återreseförbud ska utredas.

I januari ska ett delbetänkande presenteras och slutbetänkandet i september nästa år.

LÄS ÄVEN: Illegala invandrare kräver amnesti – SD: Åk hem