I takt med att regeringen och Sverigedemokraterna ser till att allt fler kriminella sätts bakom lås och bom, fylls också fängelserna snabbt där en akut platsbrist nu råder. Då många som sitter i svenska fängelser är utlänningar vill Tidöregeringen att fler dömda brottslingar ska avtjäna sina straff i respektive hemland för att avlasta systemet.

Förslaget om verkställighet av fängelsestraff för utländska medborgare som kommer från länder utanför Norden och EU ska först ut på en remissrunda och föreslås träda i kraft till nästa sommar.

– En utlänning som begår brott i Sverige ska så långt det är möjligt avtjäna straffet i sitt hemland. Det handlar om att minska trycket på Kriminalvården och värna skattebetalarnas pengar. De här förslagen är en viktig del i det arbetet, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Omkring 20 procent av de intagna i svenska fängelser i dag är utländska medborgare och ytterst få överförs till sina hemländer. Samtidigt understryker Strömmer att det endast handlar om länder som ”respekterar mänskliga rättigheter och som bedriver en kriminalvård som är acceptabel utifrån våra utgångspunkter”.

Tidöpartierna vill också säkerställa att straff avtjänas i ett land där man inte kan muta sig ut i förtid.

Samtycke tas bort

Förslaget innebär också att kravet på samtycke tas bort för personer som ska utvisas, men för den som saknar utvisningsbeslut kommer det i vissa fall finnas möjlighet att säga nej till fängelse i ett annat land.

– För oss är det en självklar utgångspunkt att dömda icke-medborgare så långt det är möjligt får avtjäna sitt fängelsestraff i sitt hemland. I dag är en femtedel av alla som sitter i svenska fängelser utländska medborgare. En sådan här lag kan dessutom bidra till att kriminella personer inte blir kvar i Sverige efter avtjänat straff, säger Richard Jomshof (SD), ordförande i justitieutskottet.

Gammalt SD-förslag

Liksom många andra av Tidöregeringens förslag och åtgärder föreslogs de av Sverigedemokraterna redan för många år sedan.

I fallet med utlänningar som bör avtjäna sina straff i sina hemländer föreslogs det av Kent Ekeroth (SD) varpå dåvarande justitieminister Beatrice Ask (M) hävdade att det var omöjligt att genomföra.