Enligt uppgifter har regeringspartierna och Sverigedemokraterna förhandlat klart om ett uppdaterat Tidöavtal och presentera innehållet i nästa vecka. En av punkterna ska handla om att utreda vad den massiva invandringen till Sverige kostat.

Inför valet 2022 tog Sverigedemokraterna fram en rapport i vilken man konstaterade att invandringen årligen kostar 130 miljarder kronor. Denna gång är det Konjunkturinstitutet som fått i uppdrag att räkna på de ”ekonomiska nettoeffekterna av migrationen till Sverige under modern tid”.

LÄS ÄVEN: Rapport visar: Invandringen kostar 130 miljarder om året

KI ska även ta fram en prognos utifrån olika scenarier om vad invandringen kan ha för ekonomisk påverkan i framtiden och ett snitt tas fram där effekten av asyl- och arbetskraftsinvandring redovisas efter ursprungsland.

– Det är något vi har drivit ända sedan vi kom in i riksdagen, i vår första budget, och ute i kommuner – det här med mångkulturella bokslut, säger SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till TT.

Han menar att det nu är viktigt att de ekonomiska effekterna blir ett styrmedel framåt och konstaterar samtidigt att en stor del av den organiserade gängkriminaliteten är importerad.

Tidö 2.0

Källor uppger för TV4 Nyheterna att förhandlingarna om ett uppdaterat Tidöavtal nu ska vara klara och ska omfatta samma områden som det gamla – sjukvård, klimat, kriminalitet, migration och integration, tillväxt och hushållsekonomi samt skola.

Förhandlingarna beskrivs som hårda och resultatet kommer att presenteras i nästa vecka.

LÄS ÄVEN: Regeringen: Invandrare stor majoritet bland bidragsmottagare