På en pressträff på tisdagsmorgonen presenterade migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling förslagen och den utredning som nu ska tillsättas.

Utredaren får i uppdrag att bland annat titta närmare på hur försörjningskraven kan skärpas ytterligare.

– Försörjningskraven syftar framför allt till att stärka integrationen och bedöms öka drivkraften för anknytningspersoner att komma i arbete och bli självförsörjande, säger Ludvig Aspling.

Ett par andra punkter är om det ska ställas krav på en heltäckande sjukförsäkring för att en person ska få komma till Sverige genom anhöriginvandring och om dna-analys behövs i fler fall för att kunna säkerställa släktskap.

Enligt Aspling kan dna-teknik vara ett viktigt instrument för att till exempel skydda barn från att sammanföras med en person de egentligen inte är släkt med.

Mer generöst än nödvändigt

Maria Malmer Stenergard påpekar att de nuvarande reglerna för anhöriginvandring är mer generösa än vad EU-rätten och andra internationella åtaganden kräver.

– Senare års omfattande invandring i kombination med bristande integration har bidragit till stora utmaningar med ett växande utanförskap. Att se över och ytterligare skärpa villkoren för anhöriginvandring är ett viktigt led i att vända utvecklingen och säkerställa en ansvarsfull, stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Utredningen ska redovisas i augusti 2025.