55-årige Sasho Tsifkanski från Bulgarien döms av Göteborgs tingsrätt till fängelse i 3 år och 6 månader för människohandel. Detta efter att agerat som boss i en organiserad hitrest tiggarverksamhet. Sasho är tidigare dömd för mord i hemlandet.

Enligt rättshandlingar har Sasho förde tre personer – två män och en kvinna – till Sverige för att låta dessa tigga på gatan för hans räkning. De tre personerna utsattes också för misshandel och tvång. Verksamheten och brotten ägde rum under sommaren 2016 i bland annat Göteborg och Alingsås.

Sasho har nekat till brott. Han anser att han bara tagit hand om och hjälpt de tre personerna genom att ta dem till Sverige för att tigga. Tingsrätten är av en annan uppfattning och anser att det rör sig om människohandel.

De tre personerna tvingades att tigga varje dag utan någon ledighet och Sasho lade beslag på alla pengar de tjänade. Enligt brottsutredningen rör det sig som lägst om drygt 200.000 kronor som Sasho tjänat på den organiserade tiggeriverksamheten.

Sasho döms av Göteborgs tingsrätt till 3 år och 6 månaders fängelse för människohandel. Han ska efter avtjänat straff utvisas från Sverige.

Dessutom döms Sasho att betala skadestånd till de personer han utnyttjat. Sammanlagt rör det sig om 150.000 kronor. Av domen framgår inte att några av de ihoptiggna pengarna ska ha tagits i beslag. Det är således oklart om Sasho kommer att kunna fullgöra skadeståndsskyldigheten eller om de svenska skattebetalarna tvingas kliva in.

Sasho är tidigare dömd för bland annat mord i hemlandet Bulgarien.

Sashos fängelsevistelse i Sverige kommer att belasta de svenska skattebetalarna med drygt 4 miljoner kronor, beräknat på en dygnskostnad om 5.000 kr och att Sasho släpps efter att ha avtjänat två tredjedelar av strafftiden.

De två försvarsadvokaterna i målet har tillerkänts ersättning med sammanlagt cirka 270.000 kronor, en kostnad som tingsrätten beslutat ska ”stanna på staten”. Betydande kostnader för samhället har också uppstått i samband med polisutredning och två förhandlingsdagar i domstol.

Det är oklart huruvida Sasho avser att överklaga domen, i vilket fall ytterligare kostnader för de svenska skattebetalarna kommer att uppstå.