Den unika svenska hanteringen av coronaepidemin fortsätter att väcka förvåning utomlands. Snart har i stort sett alla världsmedier gjort större kritiska reportage om Sverige. En av dessa är det amerikanska magasinet Time som också avslöjar att svensk vårdpersonal beordras fortsätta arbeta även vid bekräftad smitta.

Magasinet Time med en veckoupplaga på drygt 5 miljoner exemplar samt en välbesökt hemsida har gjort ett nedslag i Sverige. I ett långt reportage tillåts flera kritiska röster som har svårt att komma fram i svenska gammelmedier komma till tals. Den svenska hanteringen av pandemin kritiseras generellt med en dyster prognos inför framtiden.

Bland annat understryker Time att dödligheten i Sverige ligger på 7,68 % – vilket är mer än dubbelt så högt som hos grannländerna. Samtidigt menar Time att det också kan bero på undermåliga nivåer av provtagning som Sverige utmärker sig med i Skandinavien.

En riktig bomb återfinns dock i mitten av reportaget där en överläkare på ett stort sjukhus i Sverige citeras. Enligt källan rekommenderas vårdpersonal som testats positivt för Covid-19, men inte uppvisar symptom, att fortsätta arbeta – vilket i sådant fall underminerar hela den uttalade strategin med att skydda riskgrupper från smittan.

Enligt läkaren kan den svenska hanteringen av corona ”sluta i en historisk massaker.” Läkaren vill inte framträda med namn i publiceringen – därför att det ”är ofördelaktigt att prata om epidemin eller motsätta sig den officiella synen på den”. Han känner dock ändå ett behov av att dela med sig av informationen på grund av etiska och medicinska överväganden.