I ett gemensamt brev som tio EU-länder skrivit under konstaterar respektive lands minister att kärnkraft är en av lösningarna för att minska utsläppen och samtidigt stärka Europas energisjälvförsörjning.

Samtidigt som vintern är i antågande och elpriserna skenar har det förts en debatt kring hur den så kallade klimatomställningen ska kunna ske med en pålitlig källa, till skillnad från vind- och vattenkraft. Många pekar ut kärnkraften som lösningen.

LÄS ÄVEN: Elon Musk: Bygg mer kärnkraft

Det gemensamma brevet har undertecknats av ministrar från Finland, Bulgarien, Frankrike, Kroatien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. De menar att kärnkraft borde vara en del av EU-kommissionens åtgärdspaket för hållbar finansiering och EU:s taxonomi samt att Europa ska bli mer självförsörjande och inte vara beroende av energiförsörjning utanför unionen.

”Kärnkraften spelar en viktig roll”

Från Finland är det näringsminister Mika Lintilä (C) som skrivit under. Han uppger att man fört diskussioner om kärnkraft tillsammans med de övriga EU-medlemsländerna och EU-kommissionen.

– När industrin och hela samhället blir mer elektroniskt betonas vikten av den egna energiproduktionen. I Finland är kärnkraften en viktig del av den säkra försörjningen och den utsläppsfria elproduktionen. Därför arbetar vi tillsammans med andra länder för att erkänna kärnkraftens betydelse i kampen mot klimatförändringen, säger Lintilä i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Nytt rekord för elpriset – vintern spås bli ’väldigt, väldigt dyr’

– De stigande energipriserna i Europa understryker behovet av att bli av med fossila bränslen. Kärnkraften spelar en viktig roll här tillsammans med förnybar energi. Den EU-förordning som utarbetas måste främja och inte bromsa energiproduktion med låga utsläpp i Europa, säger Lintilä.

Ministrarnas brev har publicerats i flera stora europeiska tidningar, bland annat tyska Die Welt, franska Le Figaro och italienska La Repubblica.

LÄS ÄVEN: Världen satsar på kärnkraft