När regeringen på tisdagen presenterade vårbudgeten hade man bland annat avsatt knappt tio miljarder kronor extra till Migrationsverket.

– Situationen från 2015 då Sverige tog ett oproportionerligt stort ansvar ska inte upprepas, sa finansminister Mikael Damberg (S) på pressträffen.

Regeringen likställer ukrainska flyktingar med migranter från Mellanöstern och Nordafrika, underförstått att de skulle utgöra samma belastning på samhället kulturellt och ekonomiskt, och lovar att de ska fördelas jämnare över landet denna gång.

Ytterligare 600 miljoner

9,8 miljarder kronor skjuter regeringen till för mottagandet av flyktingar. Pengarna går till Migrationsverket.

Samtidigt föreslår man att ytterligare 500 miljoner ska gå till de kommuner som står för mottagandet i form av ett extra stöd. 100 miljoner går också till civilsamhällesorganisationer som deltar i arbetet.

Pengarna vill regeringen till stor del dra från biståndet.

Samtidigt noterar Tobias Andersson (SD) att regeringens satsning på klimatbonus nu kostar lika mycket som en rad andra områden tillsammans: