Staterna vill att Schengenreglerna revideras för att möjliggöra ”fysiska barriärer” som gränsskyddsåtgärder. Det framgår av ett brev skickat till EU-kommissionen.

Med titeln ”Anpassning av EU:s rättsliga ramverk till nya verkligheter” skickades brevet till EU-kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas, Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor, och det slovenska EU-ordförandeskapet.

Nationerna som skrivit under är Österrike, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Grekland, Ungern, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Slovakien.

Uppmaningen gjordes innan EU:s inrikesministrar möttes i i Luxemburg på fredagen för att diskutera unionens yttre gränser och kontroll av migranter.

LÄS ÄVEN: EU skickar gränsvakter till Litauen – illegala migranter väller in från Belarus

I brevet hänvisar de tolv ländernas inrikesministrar till nyliga händelser vid EU:s yttre gränser vilka indikerar att unionen måste anpassa det nuvarande rättsliga ramverket efter situationen i dagsläget och stävja illegal migration för politiska syften och andra hybridhot.

Man syftar här på det stora antal migranter som Belarus diktator skickar mot EU via Litauen, Lettland och Polen för att hämnas på Bryssel. För att försäkra att Schengen fungerar som det ska vill man att de yttre gränserna skyddas med högsta möjliga nivå.

För att bäst göra detta pekar man ut fysiska barriärer som lösningen, en lösning som dessutom är i hela unionens intresse. Detta vill man se att EU adekvat finansierar och prioriterar. Ytterligare ett krav är att EU:s asylpolicy inte ska kunna missbrukas.