Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon säger sig vilja säkerställa att samma person skriver alla förarprov i en viss identitet. Men Trafikverket vill samtidigt radera fingeravtrycken efter att körkort beviljats vilket ökar risken för att proffsuppkörare inte åker fast. Trafikverkets säkerhetschef vill trots det framhålla föreslagen användning av fingeravtryck som ett vapen mot de som kör upp i flera identiteter.

I en serie artiklar har Samnytt belyst hur enkelt det är för människor att tillskansa sig multipla identiteter hos svenska myndigheter. Hos Skatteverket är det lätt att få ut id-kort i godtycklig identitet med hjälp av ”intygsgivare”. Hos Trafikverket används Skatteverkets ”äkta id-kort i falsk identitet” av de som legitimerar sig för förarprov. Genom att förlustanmäla körkortet hos Transportstyrelsen kan man byta ut fotot på körkortet till ett foto föreställande godtycklig person utan att Transportstyrelsen upptäcker det. Samnytt har frågat Trafikverket vad de gör för att komma till rätta med att folk kör upp och får körkort i multipla identiteter.

Ta fingeravtryck men radera dem snabbt

I en skrivelse från början av 2021 föreslår Trafikverket olika åtgärder för att komma till rätta med körkortsfusk. Bland de förslagna åtgärderna finns användande av fingeravtryck.

Men trots att en databas med fingeravtryck rimligen skulle stoppa ”proffsuppkörare” från att göra uppkörningar i fler än en identitet så är detta inte en metod som Trafikverket vill använda. Istället vill man ta fingeravtryck på alla som gör förarprov men snabbt radera dessa så snart sökt körkortsbehörighet beviljats. I den femsidiga skrivelsen förklarar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon:

Trafikverket vill att möjligheten med t ex fingeravtryck utreds vidare och att den informationen inte ska lagras utan endast användas under körkortsprocessen. Den stora nyttan av detta blir att fotografi, namnteckning och fingeravtryck lämnas in elektroniskt vid första provtillfället och lagras endast hos Trafikverket. Identitetskontrollen blir bättre vid prov och det säkerställs att det är samma person som utför proven som får behörigheten. Då behörighet uppnåtts ska informationen som sparats under körkortsprocessen raderas ur våra system.

Säkerhetschefen -Vi har föreslagit fingeravtryck

När det gäller brottslighet med att människor får ut körkort i falska identiteter så tycks Skatteverket och Transportstyrelsen vara de stora problemmyndigheterna. Trafikverket som anordnar själva förarproven för de som vill ha körkort förefaller vara ett mindre problem i sammanhanget. Samnytt har frågat Trafikverket om de gjort något för att förmå Skatteverket och Transportstyrelsen att förbättra sina rutiner:

– Har Trafikverket på något sätt agerat på senare år för att få Skatteverket eller Transportstyrelsen att ändra sina rutiner så att den här typen av bedrägerier försvåras?

Trafikverkets säkerhetschef Tomas Trönning svarar:

Vi har ett samarbete med Skatteverket, Transportstyrelsen, Ekobrott för att förebygga och upptäcka fusk. Det samarbetet har pågått under flera år och där jobbar alla aktivt för att hitta verktyg att komma åt detta problem.

Trots att Trafikverket alltså så sent som 2021 föreslog att man skulle få börja använda fingeravtryck på ett så begränsat sätt att det inte förhindrar proffsuppkörare att köra upp i ett godtyckligt antal identiteter så vill Trönning betona att Trafikverket föreslagit användning av fingeravtryck som metod att komma åt brottsligheten:

Vi har lyft behov om biometrisk identifiering, t ex fingeravtryck, vid flera tillfällen men det kräver författningsändringar. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla våra arbetssätt.

LÄS MER: Härva med somalier utan taxileg hos Umeå Taxi
LÄS MER: Transportstyrelsen struntar i somaliska bedrägerier med körkort
LÄS MER: Identitetsfusket: Transportstyrelsen har inte begärt att få ansiktsigenkänna
LÄS MER: Transportstyrelsen -Vår databas är för dålig för att hindra identitetsfusk
LÄS MER: Fingeravtryck i pass meningslöst – kollas ej mot databas
LÄS MER: Skatteverket: Vi kontrollerar bara om bedragaren själv vill