I augusti förra året sköts 20-årige Eric Torell ihjäl av poliser på en innergård i centrala Stockholm. Nu åtalas tre av de iblandade poliserna – två för tjänstefel och en för vållande till annans död.

Den 2 augusti fick polisen larm om att en beväpnad man befann sig på en gård i Vasastan i centrala Stockholm. Ett uppbåd av poliser ryckte ut till platsen och öppnade eld mot den förmodade pistolmannen.

Hela 25 skott avlossades. När krutröken lagt sig visade det sig att den man skjutit ihjäl var en funktionshandikappad yngling med autism och Downs syndrom som lekte med sin plastpistol.

En utredning av händelsen inleddes som dragit ut på tiden, men på fredagen beslöt chefsåklagare Martin Tidén slutligen att åtal ska väckas mot tre av de poliser som var inblandade i dödsskjutningen. En av dem åtalas för vållande till annans död och de två andra för tjänstefel.

En av de som åtalas för tjänstefel är insatschefen som åklagaren anser brustit i sitt ansvar att leda en väpnad insats på det sätt som ska ske enligt reglementet.

En av de åtalade nekar till brott. Hur de övriga två ställer sig till anklagelserna är i nuläget oklart.

Sköts i ryggen
Frågetecken har rests bland annat gällande varför skottlossningen mot Eric fortsatte efter att han vänt poliserna ryggen. Polisernas kompetens att hantera sina tjänstevapen har också ifrågasatts eftersom endast tre av de totalt 25 avlossade skotten träffade Eric.

Poliser är också skyldiga att göra så kallad verkanskontroll efter i princip varje avlossat skott. Det är alltså inte tillåtet att skjuta av långa serier med skott och först därefter kontrollera effekten av skjutandet.

Kritik riktas även mot att poliserna på plats placerat sig i varandras skottlinje och kunde ha träffats av skott från kollegor.

Liknade ett riktigt vapen
Samtidigt uppges i utredningen att polisernas uppgift om att leksakspistolen på avstånd liknade ett riktigt vapen stämmer, varför det inte omedelbart kan anses ha varit tjänstefel att öppna verkanseld om man bedömde att ett allvarligt hot förelåg.

Misstankar om att insatser som kunde har räddat Erics liv efter skjutningen inte sattes in avförs dock från utredningen. Rättsmedicinsk undersökning och obduktion visar att skadorna var sådana att inga räddningsinsatser hade hjälpt.

Även de misstankar som funnits om att skott skulle ha avlossats mot Eric efter att han fallit till marken har avförts från utredningen. Det finns ingen bevisning som stödjer sådana påståenden.