För första gången på länge är det fler personer som väljer att flytta iväg från Stockholms län än att flytta in. Detta är ett trendbyte som påbörjades 2018 och siffrorna över utflyttningar fortsätter öka. Det handlar också om en demografisk förändring – det är inte samma grupper som flyttar ut som flyttar in.

Stockholm fortsätter växa – men det beror inte på tillströmning av spetskompetens och barnfamiljer utan på invandring och födslar. I stället väljer nu många barnfamiljer och högutbildade personer att ge sig av från storstaden för att slå sig ned på annat håll.

Under 2018 fick länet ett negativt flyttnetto för första gången på 15 år, enligt myndigheten Statistiska centralbyrån (SCB). Flyttnetto beräknas genom antalet inflyttade minus antalet utflyttade personer.

43 882 personer flyttade in i Stockholms län medan 44 079 valde att flytta sitt pick och pack till ett annat län. Det betyder att 197 personer fler lämnade Stockholms län än som flyttade dit.

Huvudstadsflykten fortsätter – och växlar upp

Nu visar färska siffror från SCB att det under 2019 var 983 personer fler som flyttade ut från Stockholm än som flyttade in – under de tre första kvartalen. Den siffran låg nere på 23 under samma tre kvartal 2018.

Av vuxna över 30 år och barn är det fler som lämnar Stockholms län. I åldrarna 19-29 år flyttar man tvärtom in i länet.

– Det man kan se utifrån ålderssammansättning är att det i mångt och mycket är barnfamiljer som lämnar länet. Det är samma sak för Stockholms kommun.

Förändrad demografisk sammansättning

SCB väljer att i en kommentar till SVT betona bostadsmarknaden och sociala nätverk som en anledning till utflyttningen. Det handlar samtidigt om en demografisk förändring.

SVT uppger att Stockholm som tidigare fortfarande fylls på med cirka två busslaster människor om dagen men att det i huvudsak är migranter. Utflyttarna är däremot barnfamiljer från svensk medelklass. I ett separat reportage har statstelevisionen besökt frilansjournalisten Anna Bratt som med sin familj lämnade Södermalm för ett annat och tryggare liv på en gård utanför Norrtälje.

Samhällsnytt har tidigare rapporterat om den ökande rånvågen mot barn och ungdomar, inte minst i Stockholmsregionen. Skolmiljön, som är viktig för barnfamiljer, har också försämrats avsevärt i storstadsregionerna med bristande studiero och en ökning av hot och våld.

LÄS ÄVEN: Nyanlända migranter får förtur till attraktiva lägenheter på Östermalm i Stockholms innerstad