USAS:s president Donald Trump har undertecknat ett hjälppaket för coronadrabbade på 100 miljarder kronor. Ett stödpaket på hela 1000 miljarder dollar aviseras också för att motverka coronakrisens ekonomiska effekter och hålla drabbade företag under armarna.

Det hjälppaket på 100 miljarder dollar som nu initieras ska bland annat gå till betald sjukledighet för coronadrabbade och gratis virustester för alla som misstänker att de kan ha smittats. Anhöriga till coronasjuka och föräldrar till barn vars skolor och förskolor håller stängt ska också kunna få ekonomisk hjälp inom ramen för det aktuella hjälppaketet.

Samtidigt aviseras ett ännu större stimulanspaket från Vita huset på hela 1 000 miljarder dollar. Pengarna ska gå till att stödja företag som brottas med problem i spåren av coronaepidemin och mildra den ekonomiska kris som virusutbrottet riskerar leda till.

I USA har enligt officiella siffror drygt 9 000 människor bekräftats smittade av corona och 150 av dessa har avlidit. Trump karakteriserar situationen som krigsliknande och flaggar för undantagslagar med ökade befogenheter för militären om krisen eskalerar ytterligare.

”Jag vill att alla amerikaner ska inse: vi befinner oss i krig mot en osynlig fiende”, konstaterar presidenten i ett inlägg på Twitter.