Den senaste tiden har det rapporterats att Demokraterans utmanare Joe Biden har en betryggande ledning över sittande president Donald Trump. En ny undersökning visar dock att opinionen har vänt och att Trump nu har goda utsikter att bli omvald för en andra period. Det rapporterar flera medier.

Enligt Democracy Institute har Trump tagit ledningen såväl nationellt som i så kallade ”battleground states” där ingen av kandidaterna självklart kan räkna med valvinst. Nationellt handlar det om ett par procentenheters skillnad med 48 procent för Trump och 46 procent för Biden. Men i viktiga ”swing states” som Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Pennsylvania and Wisconsin är marginalen till Trumps fördel enligt undersökningen större.

Etnicitet avgörande för minoritetsväljare

Bland vita väljare är Trumps försprång också större, 53 procent mot 46 för Biden. Den senare är dock starkare bland minoritetsgrupper som svarta och latinamerikaner. Bland svarta har Trump dock kraftigt stärkt sitt förtronde under mandatperioden, från endast 8 procent 2016 till idag 20 procent.

Om opinionen står sig skulle Trump konsolidera sitt innehav av presidentposten med fler så kallade elektorsröster än han lyckades samla ihop i valvinsten över Hillary Clinton 2016.

Ekonomifrågor dominerar och gynnar Trump

Ekonomin är den fråga som de flesta väljare i spåren av coronapandemins återverkningar på det amerikanska samhället håller som viktigast och avgörande för hur man kommer att rösta. Här har Trump ett högre förtroende än Biden och om den återhämtning av ekonomin som förutspås har infunnit sig när det är dags att gå till valurnorna har Trump ännu större möjlighet att ta hem valsegern.

Chefen för Democracy Institute, Patrick Basham, gör följande analys av siffrrorna:

— Även om Biden är kvar i matchen mot Donald Trump och mycket väl kan fortsätta vara det fram till valdagen, ökar inte stödet för honom. Talande är också att nästa alla frågor som är viktiga för det stora flertalet väljare trendar till president Trumps fördel. Fler amerikaner är bekymrade över ekonomin och att behålla sitt nuvarande eller få ett nytt jobb. De skyller inte i någon större utsträckning de ekonomiska effekterna av den corona-relaterade nedstängningen på Trump och de tror att han kan göra ett bättre jobb än Biden med att få fart på eknomin igen.

Oro över att Biden kan vara dement

En bidragande orsak till att Trump nu tar ledningen uppges också vara de ännu inte bekräftade uppgifter som framkommit om att Biden lider av förstadier till demens. Många är oroliga att han inte är vid sina sinnens fulla bruk att klara presidentuppdraget. Det var något som drabbade den republikanske presidenten Ronald Reagan under dennes andra mandatperiod. Han avled senare med långt framskriden demens.