➤ I ett gemensamt uttalande lägger Trump och Putin upp planerna för Syriens framtid.

I början av året möttes Donald Trump och Vladimir Putin. Man kom då överens om att med gemensamma krafter utplåna terrorgruppen Islamiska staten.

Nyligen föll huvudstaden i gruppens så kallade kalifat och kvar finns nu bara spillror. Trots detta återstår ett omfattande arbete för att helt få bort terrorgruppen.

Trump är just nu på en omfattande Asienresa och i samband med Apecmötet i Vietnam mötte han sin ryske kollega. Duon släppte ett gemensamt uttalande kring kriget i Syrien och man avser att fortsätta bekämpa IS tills dess att gruppen är besegrad.

Presidenterna är överens om att någon militär lösning på konflikten inte finns och båda stöttar Syriens självständighet, oberoende och territoriella integritet. Man uppmanar alla parter i konflikten att ta del i fredsprocessen.

De noterar även den syriske presidenten Assads nyliga åtagande till Genève-processen och konstitutionella reformer samt val i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution UNSCR 2254.