I södra USA uppehåller sig någonstans mellan en halv och en miljon unga illegala välfärdsmigranter från bland annat Mexiko, El Salvador, Guatemala och Honduras som smugglats in över gränsen av sina föräldrar. Efter ett juridiskt misslyckande med att avskaffa förre presidenten Barrack Obanas särlagstiftning som skyddar gruppen gör nu Donald Trump helt om och erbjuder migranterna ett sätt att kvalificera sig för amerikanskt medborgarskap.

2012 införde dåvarade president Barrack Obama genom en presidentordet ett program kallat Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals) som gör det omöjligt att utvisa unga personer som kommit till USA olagligt som barn, så kallade ”dreamers”, tillsammans med sina familjer. Trump lovade att avskaffa programmet men stötte nyligen på patrull i form av ett utslag i landets högsta domstol där en knapp majoritet av domarna gick emot honom.

Daca ger också de unga illegala rätt att arbeta i USA. Trump har därför fått ett antal delstater emot sig vilkas ekonomier lutar sig emot att använda gruppen som billig arbetskraft i lågkvalificerade jobb. Tidigare anställdes dessa svart men kan nu arbeta öppet trots sin egentligen illegala vistelsestatus.

Daca har kritiserats från två håll – från Trump-anhägare för att på ett konstitutionellt olagligt sätt främja den omfattande och problemskapande illegala invandringen och från Demokratiskt håll för att inte vara tillräckligt långttående då programmet inte ger migranterna möjlighet att stanna permanent och bli amerikanska medborgare. Efter bakslaget med att avskaffa Daca meddelar nu Trump att han ämnar underteckna en ny presidentorder som ger Daca-migranter möjlighet att bli medborgare i USA.

Det handlar enligt uppgift inte om någon generell amnesti och utdelning av medborgarskap baserat på argumentet att man inte kan rå för att man tagits till USA av sina föräldrar. I stället ska det vara ett sätt för den enskilde att genom meriter, arbete och laglydnad visa att man kan och vill bli en del av USA.

Samtidigt väntas tumskruvarna dras åt ytterligare för att få stopp på den illegala trafiken över gränsen. Det har varit ett centralt löfte från Trump sedan han kandiderade till presidentposten 2016 och är något han behöver visa att han fortfarande står bakom för att nu kunna bli återvald.

Exakt vad den nya presidentordern kommer att innebära är oklart. Trump var svävande på målet när han fick frågor från media men säger att den aviserade presidentordern kommer att omfatta betydligt fler migrationsrelaterade frågor än bara Daca. Det enda konktreta beskedet var att den kommer att innefatta en väg för ”dreamers” till medborgarskap, en dörr som Obama med sin presidentorder höll stängd.