Som en av sina sista åtgärder som president såg Donald Trump till att ge venezuelaner som flytt den socialistiske presidenten Nicolás Maduro en amnesti. Denna innebär att de får stanna i landet i ytterligare ett och ett halv år.

Trumps presidentorder omfattar åtminstone 94 000 venezuelaner som i dag finns i USA och som annars hade utvisats. Nu får de stanna kvar i ytterligare 18 månader, en period som med största sannolikhet kommer förlängas av Joe Biden.

I ordern nämner Trump det försämrade läget i Venezuela som utgör ett nationellt säkerhetshot även mot amerikaner samt att detta motiverar att de får stanna i USA tills vidare.

Arbetstillstånd

Trumps presidentorder innebär även att gruppen får arbetstillstånd. Det förutsätter dock att man inte dömts för ett grovt brott eller två eller fler förseelser samt att man befunnit sig i landet från och med den 20 januari.