I en ny presidentorder Donald Trump skrivit under förordas att nya federala byggnader uppförs i klassisk stil. Detta menar man är vackrare än byggnader som byggs i modernistisk stil. Men att att vilja bygga vackert handlar enligt en professor i arkitektur om att skicka en signal om vit makt.

Trumps order har förberetts under flera månader och nämndes för första gången i februari. Nu är den klar och har skrivits under.

I texten hyllas grekisk-romersk arkitektur medan nyare modernistisk design beskrivs som fult och inkonsekvent.

Många av de federala byggnaderna i Washington är i dag i neoklassisk stil, något Trump vill se mer av.

Vit makt

Den amerikanska arkitektorganisationen AIA är kritiska till beslutet. I ett uttalande uppger AIA att man ska be Joe Biden att upphäva beslutet.

Ytterligare en kritiker är Reinhold Martin, professor i arkitektur vid Columbia University, som menar att det rör sig om ”ett försök att använda kultur för att skicka kodade meddelanden om vit makt och politisk hegemoni”.