Med ett historiskt handslag träffades president Donald Trump och Nordkoreas Kim Jong Un i den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea. Vad som initialt förväntades vara ett kort utbyte av artigheter ledde till ett 50 minuter långt möte där de två ledarna kom överens om att återuppliva förhandlingarna om Nordkoreas kärnvapenprogram.

Trump är den förste sittande amerikanske presidenten någonsin som besöker Nordkorea. Den okonventionelle Trump frångick traditionellt diplomatiskt protokoll och bjöd in till mötet via Twitter, när han ändå var i området.

Mötet markerar en återgång till dialog ledarna emellan, efter att kärnvapenförhandlingarna bröt samman under ett ”möte i Vietnam tidigare i år”. Dock kvarstår visst tvivel om förhandlingarnas framtid och framför allt Nordkoreas vilja att ge upp sina kärnvapenlager.

Gränsmötet var som gjort för TV. Männen närmade sig varandra med bestämda steg från motsatta sidor av säkerhetsområdet och skakade hand från var sin sida av gränsen medan kameror smattrade och fotografer knuffades för att få bäst vinkel att fånga scenen.

Efter att ha frågat Kim om han kunde korsa gränsen, tog Trump tio steg in i Nordkorea med Kim vid sin sida. Därefter eskorterade Kim president Trump till det neutrala Freedom House, där de sedan kom överens om att återuppliva nedrustningsförhandlingarna.

Till CNN sa Trump att han var ”stolt över att gå över gränsen” och tackade Kim för mötet. Han bjöd in honom till Vita huset, men sa senare att ett sådant besök troligen inte skulle komma snart.

Påve Franciskus lovordar mötet: ”i Korea har vi, under de senaste timmarna, bevittnat ett lysande exempel på dialogkultur.” Han tillade att mötet ”utgör ett steg längre på fredens väg. Inte bara på den koreanska halvön, men i hela världen. ”

Uttalandet gjordes i slutet av den veckovisa Angelusbönen som hölls i Peterskyrkan i Rom.