Vid ett stort antal tillfällen sökte sig en person i Halland vård för svåra magsmärtor och blod i avföringen. Men läkarna hittade inga fel utan skickade varje gång hem patienten utan åtgärd. Först efter flera månaders ihärdig uppvaktning av vården fick patienten träffa en kirurg som då kunde konstatera en tumör i tjocktarmen. Nu anmäls och utreds vårdaktörerna.

En person med svåra magbesvär sökte sig till Hallands närsjukvård för hjälp. Patienten undersöktes men läkaren kunde inte hitta något fel. Det rapporterar lokaltidningen Norra Halland.

Besvären kvarstod och patienten uppvaktade regelbundet vården för besvären men fick hela tiden samma besked – även efter att ha sökt akut för svåra smärtor och blod i avföringen.

Först efter flera månaders regelbunden uppvaktning av olika vårdinrättningar fick patienten träffa en kirurg. Denne kunde då konstatera att besvären orsakades av en tumör i tjocktarmen.

Fått tid för operation

Patienten har nu fått en tid för operation. Det framgår inte hur mycket cancern hunnit växa till sig och tillståndet förvärrats på grund av den utdragna vårdmissen.

– Patienten är nu noggrant utredd av kirurger och kommer att bli opererad för sin tjocktarmstumör, säger Line Sjöström som är chefläkare för Närsjukvården Halland.

Anmälan och utredning

En Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har gjorts och en utredning av det inträffade initierats. Berörda vårdinrättningar uppger att de vidtagit åtgärder, bland annat i form av utbildningsinsatser, för att undvika att något liknande sker igen.